Dujų chromatografas su kvadrupoliniu masių spektrometru

Įrenginio modelis
Agilent 7890A GC
Pagaminimo vieta
Vokietija
Paskirtis
  • Biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei.
  • Kitos galimos taikymo sritys: gamtosauga, naftos produktų pramonė, pramoninė chemija, maisto pramonė, parfumerija, medicina, narkotikų kontrolė.

Techniniai parametrai
  • Organinių junginių identifikavimas bei kiekybinė analizė dujiniuose mėginiuose ir ekstraktuose iš absorbcinių mėginių;
  • Neorganinių dujų (N2, O2, CO, CO2) kiekybinė analizė;
  • Atskiras kanalas H2 kiekybinei analizei šiluminio laidumo detektoriumi;
  • Automatinis 16-kos pozicijų ekstrakcinių mėginių įvedimo įrenginys;
  • Masių spektrų biblioteka NIST 2008 (279 270 junginių).
Užklausa dėl produkto