Dūmuose esančių komponentų nustatymas

Paskirtis

Degimo produktų sudėties (CO, CO2,NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą, emisijas į aplinką moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis; įrenginių darbo režimų optimizavimas.

Techniniai parametrai

Kietuoju ir skystuoju kuru kūrenamų šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.) degimo produktų analizei įrenginio eksploatacijos vietoje. Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.) bandymai įrenginio instaliavimo vietoje.

Užklausa dėl produkto