Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Paslaugos aprašymas

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Panaudojimo galimybės

Analize siekiama patenkinti vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis, atsižvelgiant į įvairius išorinius apribojimus bei strateginius tikslus.

Užklausa dėl produkto