Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)

Laboratorijos vadovas
Arvydas Galinis
Dr.

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

  1. Ekonominis modeliavimas mikro ir makro lygmeniu, ekonominių ir socialinių problemų analizė ir sprendimas, įvairaus pobūdžio (mikrosimuliacinių, sąnaudų-produkcijos, bendrosios pusiausvyros) ekonominių modelių kūrimas ir taikymas;
  2. Įvairių sistemų, susijusių su ekonomikos dekarbonizacija ir klimato kaitos švelninimu, raidos ir funkcionavimo analizė ir matematinis modeliavimas, įskaitant įvairių sistemų (techninių, gamtinių ir socialinių) integracijos, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir poveikio supančiai aplinkai kompleksinius tyrimus. Vidutinės ir ilgalaikės trukmės raidos scenarijų formavimas ir analizė, politikos formavimas;
  3. Energijos sistemų ir jungiamųjų linijų optimalių gamybos, rezervavimo ir balansavimo pajėgumų paskirstymo analizė. Optimalių būdų, kaip subalansuoti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, paieška;
  4. Transporto dekarbonizavimo tyrimai. Elektromobilių išmaniojo įkrovimo bei alternatyvių degalų gamybos galimybių panaudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos šaltinių nepastovios generacijos balansavimo galimybių tyrimai;
  5. Pastatų atnaujinimo ir naujų energetiškai efektyvių pastatų ilgalaikės raidos sąsajų su energetikos sistemų vystymu tyrimai;
  6. Energetikos įtakos aplinkai vertinimas, teršalų mažinimo technologijų ir aplinkosaugos priemonių analizė bei jų poveikio vertinimas;
  7. Atsinaujinančių energijos išteklių integravimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių analizė, poveikio vertinimas ir rekomendacijų rengimas;
  8. Klimato kaitos švelninimo bei vartotojų elgsenos pokyčių skatinimo namų ūkiuose tyrimai, gyventojų preferencijų šioje srityje vertinimas ir integravimas, taikant pasirengimo mokėti už klimato kaitos švelninimą vertinimo ir kitus metodus bei klimato kaitos švelninimo politikos nuostatų šioje srityje formavimas;
  9. Gerovės visuomenės kūrimui skirtų modernių vadybos ir rinkodaros sprendimų energetikoje paieška ir tyrimai.

Pagrindinė Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos teikiama vertė yra mokslinių ir praktinių problemų sprendimas atliekant energetikos sektoriaus plėtros, skirtingų reguliavimo režimų, bei energetikos sektoriaus politikos poveikio aplinkai, modeliavimą ir vertinimą.

Laboratorija daugelį metų atlieka vieną svarbiausių vaidmenų rengiant Nacionalinės energetikos strategijos projektą. Laboratorijos tyrėjai taip pat rengia plėtros strategijas ir Lietuvos energetikos įmonėms.

Aukšta laboratorijos personalo kvalifikacija yra itin vertinama ir įrodyta daugelyje svarbių tarptautinio ir nacionalinio lygio projektų.

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija buvo įkurta 1948 m. Beveik 70 metų mokslinė veikla rodo sugebėjimą nuolat teikti aukštos kokybės mokslinius rezultatus. Daugelis tyrimų rezultatų buvo sėkmingai pritaikyti praktikoje sprendžiant svarbias problemas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.


Publikacijos

2024

Mičiulienė I., Bruneckienė J.. How the adoption of EU climate policy affects national competitiveness: unveiling strategies and policy insights In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024, Kaunas, Lithuania: [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 46-46. ISSN 2783-6339.
Rostamzadeh R., Bakhnoo M., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Providing an innovative model for social customer relationship management: Meta synthesis approach In: Journal of Innovation & Knowledge. Madrid: Elsevier, 2024, Vol. 9., Iss. 3, 100506, p. 1-17. ISSN 2530+7614, eISSN 2444-569X.
Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI], Stankūnienė G. [LEI], Chobande O. A.. Willingness to pay for climate change mitigation measures inhouseholds: Bundling up renewable energy, energy efficiency,and renovation In: Sustainable development. Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd, 2024, Vol. 32, p. 2385-2402. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Hasheminasab H., Kharrazi M., Gholipour Y., Zolfani S. H., Štreimikienė D. [LEI]. Sustainable locating of petroleum refinery projects In: Technology in Society. London: Elsevier, 2024, Vol. 78, 102604, p. 1-9. ISSN 0160-791X.
Gohari S., Silvia S. C., Ashrafian T., Konstantinou T., Giancola E., Prebreza P., Aelenei L., Murauskaitė L. [LEI], Liu M.. Unraveling the implementation processes of PEDs: Lesson learned from multiple urban contexts In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 106, 105402, p. 1-12. ISSN 2210-6707.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Scenarios for deep decarbonisation of industry in Lithuania In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 53, 101383, p. 1-17. ISSN 2211-467X.
Chen J., Wu L., Hao L., Tu X., Štreimikienė D. [LEI]. Does the import of green products encourage green technology innovation? Empirical evidence from China In: Technological Forecasting & Social Change. New York: Elsevier, 2024, Vol. 200, 123137, p. 1-16. ISSN 0040-1625.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Comprehensive analysis of energy security indicators and measurement of their integrity In: Technological Forecasting and Social CHange. New York: Elsevier, 2024, Vol. 200, 123167, p. 1-13. ISSN 0040-1625.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Ślusarczyk B., Stankūnienė G. [LEI]. Policies and measures for energy efficiency improvement at households: A bibliometric analysis In: International Journal of Renewable Energy Development. Semarang: Center of Biomass and Renewable Energy (CBIORE) and School of Postgraduate Studies Diponegoro University , 2024, Vol. 13, No. 1, p. 31-51. ISSN 2252-4940.

2023

Ahmed R. R., Štreimikienė D. [LEI], Qadir H., Štreimikis J.. Efect of green marketing mix, green customer value, and attitude on green purchase intention: evidence from the USA In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2023, Vol.30, Iss. 5, p. 11473-11495. ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Kunskaja S. [LEI], Budzyński A.. Sustainable Societal Transformation: Shaping Renewable Energy Technologies in Transport In: MATERIALS of the 3-nd International Scientific and Practical Conference ENERGY-OPTIMAL TECHNOLOGIES, LOGISTICS AND SAFETY ON TRANSPORT 9–10 November 2023. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2023, УДК 656.223:502 Е 61, p. 58-58. ISBN 978-966-941-868-5.
Kunskaja S. [LEI]. The impact of renewable energy technologies on personal welfare: environmental aspect In: Abstract Book 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 – 15 December 2023. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 121-121. ISBN 978-83-67606-27-1.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Andrijauskienė M.. Policies and energy consumption-driven trends facilitating development of the value chain for wind energy component manufacturing in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mikslų akademija, 2023, T. 69, Nr. 1, p. 14-35. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Bobinaitė V. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Pramonės įmonių dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybės ir plėtra Lietuvoje Kaunas: Technologija, 2023, p. 1-158. ISBN 978-609-02-1844-0.
Kunskaja S. [LEI], Bauer J. F., Budzyński A., Jitea I.-C.. A research analysis: The implementation Of innovative energy Technologies and their Alignment with SDG 12 In: Transfer of technologies: industry, energy, nanotechnology. Kharkiv: PC Technology Center, 2023, Vol. 5, No. 13, p. 6-25. ISSN 1729-3774, eISSN 1729-4061.
Kunskaja S. [LEI], Bauer J. F., Budzyński A., Jitea I.-C.. A research analysis: the implementation of innovative energy technologies and their alignment with SDG 12 In: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Platform&Workflow by OJS/PKP, 2023, T. 5, No. 13, p. 6-25. ISSN 1729-3774.
Johannes Fabian B., Kunskaja S. [LEI], Budzyński A., Jitea I.-C., Traistao C.. Thermal hydrogen production from depleted oil reservoirs and SDG 12: A critical perspective In: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2022 . Gliwice: Silesian University of Technology, 2023, p. 273-285. ISBN 978-83-964116-2-4.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Venckūnaitė U., Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Life Cycle Assessment of Different Types of Solar Photovoltaic Panels: the Case of Lithuania In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 539-539. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Rimkūnaitė K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Import Diversification in EU Countries: the Case of Energy and Energy Generation Equipment In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 370-370. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Zhang Ch., Li X., Sun Y., Chen J., Štreimikienė D. [LEI]. Policy modeling consistency analysis during energy crises: Evidence from China’s coal power policy In: Technological Forecasting & Social Change. New York: Elsevier, 2023, Vol. 197, 122931, p. 1-13. ISSN 0040-1625, eISSN 1873-5509.
Balsiūnaitė R. [LEI]. Methods for evaluating the impact of sustainable entrepreneurship: a systematic literature review In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 72-72. ISSN 2783-6339.
Stankūnienė G. [LEI]. Forming of the benefit assessment model of climate change mitigation measures in households In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 24-24. ISSN 2783-6339.
Niewierowicz J. [LEI]. Addressing energy poverty through energy efficiency In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 23-23. ISSN 2783-6339.
Budzyński A., Bauer J. F., Kunskaja S. [LEI], Jitea I.-C., Traistao C.. The applicability of the european green deal in the transport sector: a qualitative analysis In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 22-22. ISSN 2783-6339.
Rimkūnaitė K. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Evaluating Import Diversification and Economic Vulnerability in the Context of Global Trade Uncertainties: A Comprehensive Analysis of Lithuania In: 44th EBES Conference -Program and Abstract Book. Istanbul: EBES, 2023, p. 79-79. ISBN 978-605-71739-4-2.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Balsiūnaitė R. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Vasauskaitė J.. Socioeconomic impacts of sustainability practices in the production and use of carrier bags In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 15, 12060, p. 1-22. ISSN 2071-1050.
Česnavičius M. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Lithuanian long-term electricity market price predictions based on regression analysis and natural gas futures In: Proceedings 18th IAEE European Conference “The global energy transition towards decorbanization”. Milan: IAEE, 2023, p. 1-2. ISSN 2707-6075.
Pažėraitė A. [LEI], Kunskaja S. [LEI]. Consumption Behaviour in the Context of Sustainable Energy: Theoretical Approach In: Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, 2023, Part F639, p. 77-85. ISSN 2524-342X, eISSN 2524-3438 ISBN 978-3-031-25839-8, eISBN 978-3-031-25840-4.
Volodzkienė L. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Energy Inequality Indicators: A Comprehensive Review for Exploring Ways to Reduce Inequality In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, 6075, p. 1-28. ISSN 1996-1073.
Stankūnienė G. [LEI]. Forming of the benefit assessment model of climate change mitigation measures in households In: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues (CYSENI 2023) 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 24-24. ISSN 2783-6339.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI]. Socioeconomic Impacts of Food Waste Reduction in the European Union In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 13, 10151, p. 1-15. ISSN 2071-1050.
Ziemele J., Volkova A., Latošov E., Murauskaitė L. [LEI], Džiuvė V. [LEI]. Comparative assessment of heat recovery from treated wastewater in the district heating systems of the three capitals of the Baltic countries In: Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 280, 128132, p. 1-11. ISSN 0360-5442.
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I.. Review and assessment of import diversification methods and measures in the primary economic sector In: Acta Montanistica Slovaca. Kosice: Technical University of Kosice, 2023, Vol. 28, Iss. 1, p. 83-97. ISSN 1335-1788.
Zhang Ch., Jiamiao J., Li R., Zhang D., Štreimikienė D. [LEI]. Determinants and spatial spillover of inter-provincial carbon leakage in China: The perspective of economic cycles In: Technological Forecasting & Social Change . Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 194, 122678, p. 1-14. ISSN 0040-1625.
Hakeem S., Ghauri S. P., Ahmed R. R., Štreimikienė D. [LEI], Štreimikis J.. Development of Social Welfare Policies in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Countries: Globalization and Democracy In: Social Indicators Research. Dordrecht: Springer, 2023, Vol. 167, p. 91-134. ISSN 0303-8300, eISSN 1573-0921.
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Gatautis R. [LEI], Vonžudaitė O. [LEI], Bakas R. [LEI], Milčius D. [LEI], Venčaitis R., Pupeikis D.. A Digital Twin Approach to City Block Renovation Using RES Technologies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 12, 9307, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 18, No. 1, 2214912, p. 1-23. ISSN 1556-7249, eISSN 1556-7257.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: 2023, Vol. 18, Iss. 1, p. 1-10. ISSN 1556-7249 , eISSN 1556-7257.
Česnavičius M. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Statistical Approach to Evaluate Power Generation Sources Influence on Electricity Market Price: Lithuania Case In: Transformations in Business & Economics. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2023, Vol. 22, No. 1(58), p. 316-331. ISSN 1648-4460.
Yousef S., Lekavičius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Techno-Economic Analysis of Thermochemical Conversion of Waste Masks Generated in the EU during COVID-19 Pandemic into Energy Products In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 9, 3948, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Brychko M., Bilan Y., Lyeonov S., Štreimikienė D. [LEI]. Do changes in the business environment and sustainable development really matter for enhancing enterprise development? In: Sustainable Development. Hoboken: WILEY, 2023, Vol. 31, Iss. 2, p. 587-599. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Česnavičius M. [LEI]. Energy Sufficiency in the Passenger Transport of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 7, 5951, p. 1-21. ISSN 2071-1050.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Answer to the letter – Measuring energy poverty and energy vulnerability In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 92, 104463, p. 1-1. ISSN 2210-6707, eISSN 2210-6715.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Impact of Key Drivers on Energy Intensity and GHG Emissions in Manufacturing in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 4, 3330, p. 1-25. ISSN 2071-1050.
Tananaiko T., Yatsenko O., Osypova O., Nitsenko V., Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI]. Economic Rationale for Manifestations of Asymmetry in the Global Trading System In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 6, 5316, p. 1-49. ISSN 2071-1050.
Štreimikienė D. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I., Lekavičius V. [LEI]. Energy Diversification and Security in the EU: Comparative Assessment in Different EU Regions In: Economies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 3, 83, p. 1-18. ISSN 2227-7099.
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Pupeikis D., Gatautis R. [LEI], Venčaitis R., Bakas R. [LEI]. UAV Photogrammetry Application for Determining the Influence of Shading on Solar Photovoltaic Array Energy Efficiency In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 3, 1292, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Pakere I., Kacare M., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Volkova A.. Comparison of Suitable Business Models for the 5th Generation District Heating System Implementation through Game Theory Approach In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Riga Technical University, 2023, Vol. 27, No. 1, p. 1-15. ISSN 1691-5208.
Hasheminasab H., Štreimikienė D. [LEI], Pishahang M.. A novel energy poverty evaluation: Study of the European Union countries In: Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 264, 126157, p. 1-9. ISSN 0360-5442.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L.. Energy Poverty and Low Carbon Energy Transition In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, 610, p. 1-14. ISSN 1996-1073.

2022

Kunskaja S. [LEI]. Innovative energy technologies: towards sustainable energy In: Abstracts Book 8th International Black SEA Coastline Countries Scientific Research Conference August 29-30. Sofia: By IKSAD Publishing House, 2022, p. 301-301. ISBN 978-625-8213-30-0.
Kunskaja S. [LEI]. Implementing of innovative energy technologies: Impact on public welfare In: Proceedings Book ATLAS 9th International Social Sciences Congress July 09-10, 2022. University of Jaén: IKSAD GLOBAL Publications, 2022, p. 173-173. ISBN 978-625-8323-77-1.
Kunskaja S. [LEI]. Innovative energy technologies and well-being of society: overview of theory In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 238-243. ISSN 2783-6339.
Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostība D., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Modeling the Baltic countries’ Green Transition and Desynchronization from the Russian Electricity Grid In: International Journal of Sustainable Energy Planning and Managemen. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2022, Vol. 34, p. 45-62. ISSN 2246-2929.
Seifried V. A., Hipp G. S., Aelenei L., Murauskaitė L. [LEI], Krangsas S. G., Baer D., Alpagut B., Civiero P., Triebel M. A., Gondeck M.. Energy balance calculation for positive energy districts: A Review of the status quo and challenges In: 4th International Conference SSPCR Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions 2022 (USB SSPCR 2022). Bolzano: 2022, Track 1. Special Session 1 - A , p. 1-1..
Anastasovski A., Andreucci M. B., Murauskaitė L. [LEI], Kadar J.. Energy Storage In Urban Areas: The Role Of Energy Storage Facilities In: Abstracts book The ICASEM 4th International Applied Sciences, Engineering, and Mathematics Congress October 20-23 2022 Türkiye. Tekirdağ: International Balkan University, 2022, p. 140-140. ISBN : 978-605-4265-70-1.
Kostikova K., Gawlik A., Koniuszy A., Rabe M., Jakubowska A., Šniegowski M., Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI]. Analysis of sea waves energy resources in the Baltic Sea and technical possibilities of their usage for energy generation in Poland In: Acta Montanistica Slovaca. Kosice: BERG Technical University of Kosice, 2022, Vol. 27, No. 3, p. 827-836. ISSN 1335-1788.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Bartek-Lesi M., Rácz V., Dézsi B.. Energy Sufficiency in the Household Sector of Lithuania and Hungary: The Case of Heated Floor Area In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 23, 16162, p. 1-20. ISSN 2071-1050.
Ziemele J., Volkova A., Latošov E., Murauskaitė L. [LEI], Džiuvė V. [LEI]. Comparative assessment of treated wastewater heat recovery into district heating system of the three Baltic capital cities In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus . Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 348-348. ISSN 2706-3690.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Energy M&A Market in the Baltic States Analyzed through the Lens of Sustainable Development In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 21, 7907, p. 1-21. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Stankūnienė G. [LEI]. Review of Energy and Climate Plans of Baltic States: The Contribution of Renewables for Energy Production in Households In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, 7728, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Česnavičius M. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Analysis of electricity sources impact on Lithuania’s electricity market price In: Proceedings 17th IAEE European Conference “The future of global energy systems”, Athens, Greece, September 21-24, 2022. . Athens: 2022, p. 1-2. ISSN 2707-6075.
Rimkūnaitė K. [LEI]. Analysis of the potential short and long-term impacts of the eu energy policy planning on the industry In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 226-237. ISSN 2783-6339.
Stankūnienė G. [LEI]. Behavioral change interventions for sustainable energy use in households: a systematic literature review In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 222-225. ISSN 2783-6339.
Karaša D. [LEI]. Corporate social responsibility in energy sector. What main dimentions are covered in the global system initiatives In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 218-221. ISSN 2783-6339.
Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Gatautis R. [LEI]. District heating system as the infrastructure for competition among producers in the heat market In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 169, 112888, p. 1-12. ISSN 1364-0321.
Bagheri M., Durand A., Marignac Y., Djelali M., Bourgeois S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI], Bartek-Lesi M., Dézsi B., Rácz V.. Understanding the gaps and addressing the potentials of energy sufficiency in „catching-up” European economies (6-114-22) In: ECEEE summer study proceedings. Stokholm: European Council for an Energy Efficient Economy, 2022, Panel: 6, p. 789-800..
Volkova A., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Lepiksaar K., Zhang X.. 5th generation district heating and cooling (5GDHC) implementation potential in urban areas with existing district heating systems In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 8, p. 10037-10047. ISSN 2352-4847.
Gardumi F., Keppo I., Howells M., Pye S., Avgerinopoulos G., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Fahl U., Korkmaz P., Schmid D., Montenegro Cunha R., Syri S., Hast A., Mörtberg U., Balyk O., Karlsson K., Pang X., Mozgeris G., Trubins R., Jakšic D., Turalija I.M., Mikulic M.. Carrying out a multi-model integrated assessment of European energy transition pathways: Challenges and benefits In: Energy . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 258, 124329, p. 1-13. ISSN 0360-5442.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Lekavičius V. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. How to support sustainable energy consumption in households? In: Acta Montanistica Slovaca . Kosice: BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 2022, Vol. 27, No. 2, p. 479-490. ISSN 1335-1788.
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Stankūnienė G. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Renewable Energy Acceptance by Households: Evidence from Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 8370, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Čibinskienė A., Dumčiuvienė D.. Labour Productivity as a Factor of Tangible Investment in Companies Producing Wind Energy Components and Its Impacts: Case of Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 13, 4925, p. 1-29. ISSN 1996-1073.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability Framework for Assessment of Mergers and Acquisitions in Energy Sector In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 13, 4557, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Exploring the integration of energy sufficiency in climate and energy strategies of „catching-up” economies: examples from the building sector in Hungary and Lithuania In: Abstract booklet Joint Conference 11th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting (EEDAL’22) & 17th International Symposium on the Science and Technology of Lighting (LS:17) . Toulouse: Universite Toulouse III-Paul Sabatier campus, 2022, Session slot: 2.01.05, p. 23-23. ISBN 978-2-492754-02-9.
Rabe M., Droždž W., Widera K., Łopatka A., Ležynski P., Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y.. Assessment of energy storage for energy strategies development on a regional scale In: Acta Montanistica Slovaca. Kosice: BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 2022, Vol. 27, No. 1, p. 163-177. ISSN 1335-1788.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Kurkela E., Kurkela M., Lukoševičius R., Radinas M., Šermukšnienė A.. Renewable transport fuel production combined with cogeneration plant operation and waste heat recovery in district heating system In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 189, p. 952-969. ISSN 0960-1481, eISSN 1879-0682.
Štreimikienė D. [LEI], Samusevich Y., Bilan Y., Vysochyna A., Sergi B. S.. Multiplexing efficiency of environmental taxes in ensuring environmental, energy, and economic security In: Environmental Science and Pollution Research . Heidelberg: Springer, 2022, Vol. 29 (5), p. 7917-7935. Scopus . ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Droždž W., Bilan Y., Rabe M., Štreimikienė D. [LEI], Pilecki B.. Optimizing biomass energy production at the municipal level to move to low-carbon energy In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 76, 103417, p. 1-11. ISSN 2210-6707.
Hasheminasab H., Zolfani S. H., Kharrasi M., Štreimikienė D. [LEI]. Combination of sustainability and circular economy to develop a cleaner building industry In: Energy and Buildings . Lausanne: Elsevier, 2022, Vol. 258, 111838, p. 1-13. ISSN 0378-7788.
Laddha Y., Tiwari A., Kasperowicz R., Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI]. Impact of Information Communication Technology on labor productivity: A panel and cross-sectional analysis In: Technology in Society. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 68, 101878, p. 1-15. Scopus. ISSN 0160-791X, eISSN 1879-3274.

2021

Pažėraitė A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Competition in the Heat Market: Districh Heating System as the infrastructure for competention Among Producers In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 434-434. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI], Bobinaitė V. [LEI]. Socioeconomic impacts of cleaner production practices in chemical industry In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 395-395. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Kliaugaitė D., Rimkūnaitė K. [LEI]. Modelling Macroeconomic Impacts of Production Practice Change in the Plastics Sector In: 36th EBES Conference - Program and Abstract Book. Istambul: EBES, 2021, p. 45-45. ISBN 978-605-80042-6-9.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability framework for assessment of mergers and acquisitions in enegy sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 510-510. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostiba T., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Open-Source Backbone Model for Studying the Development of the Baltic Energy System In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 471-471. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Modelling Transport Sector in Energy Planning Model: a Part of Multi-Sectoral Approach For Modelling the Decarbonization of Lithuania In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 447-447. ISSN 1847-7178 (digital proceedings)..
Galinis A. [LEI], Boguzas V., Česnavičius M. [LEI], Feiza V., Feizienė D., Kochiieru M., Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Skinulienė L., Tilvikienė V.. Agriculture in the Context of Economy Decarbonization Modelling In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 446-446. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Research on methodology for the deep decarbonization of the economy In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021.. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Increasing transport modeling detail in energy planning models: vehicle age distributions; car classes and fuel blending In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Incorporation of wind power probabilities into long-term energy system development analysis using bottom-up models In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 38, 100770, p. 1-12. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21 (Online by KES International). Split: 2021, p. 1-12..
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Conference of Environmental and Climate Technologies (Conect 2021), May 12-14, 2021, Latvia (Online by Riga Technical University). Riga: 2021, p. 1-12..
Volkova A., Zhang X., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Lepiksaar K.. 5th generation district heating and cooling implementation potential in urban areas with existing district heating systems (Online) In: Book of Abstracts: 7th International Conference on Smart Energy Systems. Aalborg: Aalborg Universitet, 2021, p. 96-96..
Steemers K., Krangsas S. G., Ashrafian T., Giancola E., Konstantinou T., Liu M., Maas N., Murauskaitė L. [LEI], Prebreza B., Soutullo S.. Challenges for a Positive Energy District Framework (Online) In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21. Croatia: 2021, p. 1-10..
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Lekavičius V. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I.. Energy Poverty and Low Carbon Just Energy Transition: Comparative Study in Lithuania and Greece In: Social Indicators Research. Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 158, p. 319-371. Social Sciences Citation Index, Current Contents Social And Behavioral Sciences. ISSN 0303-8300, eISSN 1573-0921.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Improving Transport Modeling in MESSAGE Energy Planning Model: Vehicle Age Distributions In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 7279, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: Sustainability in Energy and Buildings. Singapore: Springer, 2021, Vol. 263, p. 493-506. ISBN 978-981-16-6268-3.
Almad I., Debrah S.K., Eid N., Fisher M.N., Galinis A. [LEI], González Cáceres, P., Güngör G., Hoang T. Dung, Hughes A., Imtiaz M., Jamal N., Konpielko L., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Kovachev M., Krstanovič L., Lekavičius V. [LEI], Monti S., Muradyan R., Nagel Araya B., Neniškis E. [LEI], Nguyen A. Tuan, Norvaiša E. [LEI], Nyasapoh M. A., Petrosyan A., Plich M., Saleemullah M., Sargsyan V., Sari R., Turton H., Vincze P., Zeljko M.. The Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies In: IAEA-TECDOC-1984. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021, p. 1-122. ISBN 978-92-0-135621-5.
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2021, Vol. 21, No. 1, p. 688-699. Scopus. ISSN 1961-5208, eISSN 2255-8837.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the Assessment of Decarbonisation in the Industry Sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 475-475. ISSN 1847-7186.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the assessment of decarbonisation in the industry sector In: Digital proceedings 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, 0181-1, p. 1-18. ISSN 1847-7178.
Krangsas S. G., Steemers K., Konstantinou T., Soutullo S., Giancola M. L. E., Prebreza P., Ashrafian T., Murauskaitė L. [LEI], Maas N.. Positive Energy Districts: Identifying Challenges and Interdependencies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 19, 10551, p. 1-20. ISSN 2071-1050.
Česnavičius M. [LEI]. Regression based methodology to evaluate power generation sources influence on electricity market price: lithuania case In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 391-391. ISSN 1822-7554.
Karaša D. [LEI]. Systematic literature review on corporate social responsibility in energy sector In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 379-381. ISSN 1822-7554.
Andriuškevičius K. [LEI]. Developments and trends of mergers and acquisitions in the energy industry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 365-378. ISSN 1822-7554.
Rimkūnaitė K. [LEI]. Comparative analysis of the baltic states national energy and climate plans’ policies and measures for industry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 363-364. ISSN 1822-7554.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Incorporating vehicle age distributions into transport model within message energy planning model In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 361-362. ISSN 1822-7554.
Grilauskaitė R. [LEI]. Is there a rebound effect after energy retrofit of multi-apartment building? Evidence from Kaunas city, Lithuania In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 260-267. ISSN 1822-7554.
Stankūnienė G. [LEI]. The review of implementing household energy saving targets for climate change mitigation In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 244-253. ISSN 1822-7554.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. The Role of Renewable Energy Sources in Dynamics of Energy-Related GHG Emissions in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 18, 10215, p. 1-35. ISSN 2071-1050.
Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Bobinaitė V. [LEI], Dragašius A.. Competitiveness of industrial companies forming the value chain of wind energy components: the case of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 16, 9256, p. 1-19. Scopus . ISSN 2071-1050.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.
Zuoza A., Pilinkienė V.. Energy Efficiency and Carbon Emission Impact on Competitiveness in the European Energy Intensive Industries In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14 (15), 4700, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D., Stankūnienė G. [LEI]. Nudges for Enhancing Sustainable Energy Consumption in Households In: Handbook of Research on Novel Practices and Current Successes in Achieving the Sustainable Development Goals. Bucharest : IGI Global, 2021, Chapter 9, p. 180-210. ISBN 9781799884262.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Sharif S., Štreimikienė D. [LEI]. Pathways of lean manufacturing in wood and furniture industries: a bibliometric and systematic review In: European Journal of Wood and Wood Products. New York: Springer, 2021, Vol. 79, p. 753-772. ISSN 0018-3768 , eISSN 1436-736X.
Stankūnienė G. [LEI]. Energy Saving in Households: A Systematic Literature Review In: European Journal of Interdisciplinary Studies (EJIS). Bucharest : EUSER - European Center for Science Education and Research, 2021, Vol. 13, Iss. 1, p. 45-57. Scopus ..
Skare M., Štreimikienė D. [LEI], Skare D.. Measuring carbon emission sensitivity to economic shocks: a panel structural vector autoregression 1870–2016 In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2021, p. 1-17. ISSN 0944-1344 , eISSN 1614-7499.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Developments and Trends of Mergers and Acquisitions in the Energy Industry In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 2158, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G.. An SEM Approach for the Barrier Analysis in Lean Implementation in Manufacturing Industries In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 4, 1978, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Energy poverty indicators: A systematic literature review and comprehensive analysis of integrity In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 67, 102756, p. 1-18. ISSN 2210-6707.
Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI], Mikalauskas I., Shen Z.. Towards carbon free economy and electricity: The puzzle of energy costs, sustainability and security based on willingness to pay In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 214, 119081, p. 1-10. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Petrauskienė K., Galinis A. [LEI], Kliaugaitė D., Dvarionienė J.. Comparative Environmental Life Cycle and Cost Assessment of Electric, Hybrid, and Conventional Vehicles in Lithuania In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (2), 957, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Rani P., Mishra A. R., Mardani A., Cavallaro F., Krishankumar R., Štreimikienė D. [LEI]. An extended fuzzy divergence measure-based technique for order preference by similarity to ideal solution method for renewable energy investments In: Renewable-Energy-Driven Future Technologies, Modelling, Applications, Sustainability and Policies. London: Elsevier, 2021, Chapter 15, p. 469-490. ISBN 978-0-12-820539-6.

2020

Murauskaitė L. [LEI]. Energy Poverty as Heating Poverty in Lithuania In: Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. Londonas: Routledge, 2020, Chapter 6, p. 117-138. SCOPUS . ISBN 9780367430528, eISBN 9781003000976.
Kasperowicz R., Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI]. The renewable energy and economic growth nexus in European countries In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1086-1093. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI], Hashemkhani S.. A dynamic sustainability framework for petroleum refinery projects with a life cycle attitude In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1033-1048. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Su W., Zhang D., Zhang Ch., Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability assessment of energy sector development in China and European Union In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1063-1076. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Chebotareva G., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Risk assessment in renewable energy projects: A case of Russia In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2020, vol. 269, 122110, p. 1-12. ISSN 0959-6526.
Stankūnienė G. [LEI], Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L.. Systematic Literature Review on Behavioral Barriers of Climate Change Mitigation in Households In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, 7369, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auce A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 Conference Proceedings 9th European Commission Conferences on EURATOM Research and Training in Safety of Reactor Systems 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 973. ISBN 978-92-79-98744-1.
Kliaugaitė D., Lekavičius V. [LEI]. Evaluating social impacts of energy development scenarios: a mixed approach In: Social LCA: impacts, interests, interactions: pre-proceedings of the 7th social life cycle assessment conference, S-LCA 2020, June 15-17, Sweden. Montpellier: Cirad, 2020, p. 175-177. ISSN 2426-9654.
Zhang Ch., Luo L., Liao H., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Al-Barakati A.. A priority-based intuitionistic multiplicative UTASTAR method and its application in low-carbon tourism destination selection In: Applied Soft Computing Journal. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 88, 106026, p. 1-15..
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T., Kyriakopoulos G., Grigorios L., Abrhám J.. Climate Change Mitigation Policies Targeting Households and Addressing Energy Poverty in European Union In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 13, 3389, p. 1-24. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T.. Willingness to Pay for Renovation of Multi-Flat Buildings and to Share the Costs of Renovation In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 11, 2721, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Alėbaitė I. [LEI]. Climate Change Mitigation in Households between Market Failures and Psychological Barriers In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 11, 2797, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Rabe M., Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y.. Model of Optimization of Wind Energy Production in the Light of Legal Changes in Poland In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 138, No. 7, 1557, p. 1-15. ISSN 1996-1073.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative analysis of energy efficiency trends and driving factors in the Baltic States In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, 100514, p. 1-14. ISSN 2211-467X.
Mishra R., Rani P., Pandey K., Mardani A., Štreimikis J., Štreimikienė D. [LEI], Alrasheedi M.. Novel Multi-Criteria Intuitionistic Fuzzy SWARA–COPRAS Approach for Sustainability Evaluation of the Bioenergy Production Process In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, No. 10, 4155, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Distributional impacts of investment subsidies for residential energy technologies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 130, 109961, p. 1-10. ISSN 1364-0321.
Gholami H., Saman M.Z.M., Sharif S., Khudzari J., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI], Štreimikis J.. A General Framework for Sustainability Assessment of Sheet Metalworking Processes In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, No. 12, 4957, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Galinis A. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jääskeläinen J., Olkkonen V., Syri S., Avgerinopoulos G., Lekavičius V. [LEI]. Implications of carbon price paths on energy security in four Baltic region countries In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, ISSN 2211-467X.
Su W., Wang Y., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Zhang Ch.. Carbon dioxide emission decomposition along the gradient of economic development: The case of energy sustainability in the G7 and Brazil, Russia, India, China and South Africa In: Sustainable development. John Wiley & Sons, Ltd, 2020, Vol. 28, No. 4, p. 657-669. ISSN 0968-0802.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auco A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 EURADWASTE ’19 the 9th European Commission (EC) conference on Euratom Research and Training in Safety of Reactor Systems Conference Proceedings 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, p. 989-989. ISBN 978-92-79-98744-1.
Česnavičius M. [LEI]. Lithuanian electricity market price forecasting model based on univariate time series analysis In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, T. 66, Nr. 1, p. 39-46. ISSN 0235-7208.

2019

Česnavičius M. [LEI]. Electricity price influencing factors in a long-term electricity price forecasting models In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 214-214. ISSN 1822-7554.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Rekis J., Auce A., Jaworski W., Ipbüker C.. Modelling of Baltic region Energy Development Scenarios In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal, Canada, 29 May - 1 June 2019. Monreal: 2019, p. 1-2..
Mačiulis P.. Consumer preferences in electric vehicle promotion system: the case of Lithuania In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 180-192. ISSN 1822-7554.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Analysis of energy efficiency development and its drivers in residential buildings: case of Lithuania In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal: 2019, p. 1-2..
Zheng H., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Mardani A., Cavallaro F., Liao H.. A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 234, p. 1113-1133. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Zhang C., Wang Q., Zeng S., Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI], Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Probabilistic multi-criteria assessment of renewable micro-generation technologies in households In: Journal of cleaner production . Elsevier, 2019, 212, p. 582-592. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Strielkowski W., Volkova E., Pusgkareva L., Štreimikienė D. [LEI]. Innovative Policies for Energy Efficiency and the Use of Renewables in Households In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 7, 1392, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI], Fomina A., Semenova E.. Internet of Energy (IoE) and High-Renewables Electricity System Market Design In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, 4790, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI], Stankūnienė G., Simanavičienė Ž.. A Review of Willingness to Pay Studies for Climate Change Mitigation in the Energy Sector In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 8, 1481, p. 1-33. ISSN 1996-1073.
Pang X., Trubins R., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Mozgeris G., Kulbokas G., Mörtberg U.. Forest bioenergy feedstock in Lithuania – Renewable energy goals and the use of forest resources In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 24, p. 244-253. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Montenegro R. C., Lekavičius V. [LEI], Brajkovič J., Fahl U., Hufendiek K.. Long-Term Distributional Impacts of European Cap-and-Trade Climate Policies: A CGE Multi-Regional Analysis In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, 6868, p. 1-26. ISSN 2071-1050.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative Analysis of the Energy Sector Development Trends and Forecast of Final Energy Demand in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 2, 521, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Mikalauskienė A., Štreimikis J., Mikalauskas I., Stankūnienė G., Dapkus R.. Comparative Assessment of Climate Change Mitigation Policies in Fuel Combustion Sector of Lithuania and Bulgaria In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 3, p. 1-25. ISSN 1996-1073.
Mardani A., Van Fan Y., Nilashi M., Hooker R. E., Ozkul S., Štreimikienė D. [LEI], Loganathan N.. A two-stage methodology based on ensemble Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System to predict carbon dioxide emissions In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 231, p. 446-461. ISSN 0959-6526.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Long-term economic impacts of energy development scenarios: The role of domestic electricity generation In: Applied Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 253, 113527, p. 1-10. ISSN 0306-2619.
Kyprianou I., Serghides D. K., Varo A., Gouveia J. P., Kopeva D., Murauskaitė L. [LEI]. Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study In: Energy & Buildings. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 46-60. ISSN 0378-7788.
Bobinaitė V. [LEI], Di Somma M., Graditi G., Oleinikova I.. The Regulatory Framework for Market Transparency in Future Power Systems under the Web-of-Cells Concept In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 5, p. 1-26. ISSN 1996-1073.
Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI], Vasylieva T., Lyulyov O., Pimonenko T., Pavlyk A.. Linking between Renewable Energy, CO2 Emissions, and Economic Growth: Challenges for Candidates and Potential Candidates for the EU Membership In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 6, 1528, p. 1-16. ISSN 2071-1050.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI]. The implementation of lean manufacturing in the furniture industry: A review and analysis on the motives, barriers, challenges, and the applications In: Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2019, Vol. 234, p. 660-680. ISSN 0959-6526.
Zuoza A., Pilinkienė V.. Energy consumption, capital expenditures, R&D cost and company profitability: evidence from paper and allied industry In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 4, p. 197-204. ISSN 0235-7208.
Neniškis E. [LEI]. Modelling electric vehicles and setting charging patterns endogenously in energy planning models In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 131-143. ISSN 0235-7208.
Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V., Stundžienė A.. Elektromobilių panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių efektyvumo vertinimo modelis In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 4, p. 205-221. ISSN 0235-7208.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Leitungsgebundene Energieversorgung in Mittel- und Osteuropa (Monografijos 5-as skyrius) Germany: Springer Vieweg, 2019, p. 93-117. ISBN 978-3-658-11587-6.
Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

2018

Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V.. Assessment of Electric Vehicles Promotion Measures at the National and Local Administrative Levels In: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 29, No. 4, p. 434-445. ISSN 1392-2785, eISSN 2029-5839.
Štreimikienė D. [LEI]. Promotion schemes for renovation of multi-flat buildings In: The International Science conference SER 2018. New trends and best practices in socioeconomic researchl Igalo, Herceg Novi, Montenegro. Podgorica: „3M Makarije“, 2018, p. 1-16. ISBN 978-9940-673-18-5.
Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Solving reserve location problem in modelling of energy system development In: 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-28. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Long-term Economic Impacts of Energy Development Scenarios: Insights from Lithuanian Case In: Book abstracts 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-16. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI]. Life cycle approach in sustainability assessment for petroleum refinery projects with fuzzy-AHP In: Energy & Environment. London, England: SAGE, 2018, Vol. 29, Iss. 7, p. 1208-1223. ISSN 0958-305X.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.
Miškinis V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Dr. Arvydui Galiniui – 60 In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 3, p. 1-4. ISSN 0235-7208.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Representation of wind power generation in economic models for long-term energy planning In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Vol. 64, Nr. 1, p. 32-42. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Identification of measures applicable for reduction of GHG emissions in Lithuania In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018. Groningen, The Netherlands: 2018, p. 1-25..
Su W., Liu M., Zeng Sch., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Valuating renewable microgeneration technologies in Lithuanian households: A study on willingness to pay In: Journal of Cleaner Production . Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 191, p. 318-329. ISSN 0959-6526.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Impact of financing instruments and strategies on the wind power production costs: A case of Lithuania In: Latvian journal of physics and technical sciences . Warsaw, Poland: De Gruyter, 2018, Vol. 55, Iss. 2, p. 11-27. ISSN 0868-8257.
Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V.. Evaluation of the role of national and local authorities in electric vehicle promotion systems In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018.. Gromingen: 2018, p. 1-22..
Mombeini H., Yazdani-Chamzini A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K.. New fuzzy logic approach for the capability assessment of renewable energy technologies: Case of Iran In: Energy & Environment. England, London: SAGE, 2018, Vol. 29, No. 4, p. 511-532. ISSN 0958-305X.
Mačiulis P.. Identification of barriers and actions for electric vehicle adoption at the municipal level In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 190-201. ISSN 1822-7554.
Štreimikienė D. [LEI], Šikšnelytė I., Zavadskas E.K., Cavallaro F.. The impact of greening tax systems on sustainable energy development in the Baltic states In: Energies. Switzerland: MDPI, 2018, Vol. 11, Iss. 5, p. 1-29. ISSN 1996-1073.
Dhaoui A., Štreimikienė D. [LEI], Saidi J., Shahzad S. J. H., Loganathan N., Mardani A.. Exploring the oil supply-demand shocks and stock market stabilities: experience from OECD countries In: Acta Montanistica Slovaca. Slovakia: Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice, 2018, Vol. 23, No. 1, p. 100-117. ISSN 1335-1788.
Hast A., Syri S., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. District heating in cities as a part of low-carbon energy system In: Energy. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 152, p. 627-639. ISSN 0360-5442.
Klevas V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tarvydas D. [LEI]. Microeconomic analysis for the formation of renewable energy support policy: the case of wind power sector in Lithuania In: Inžinerinė ekonomika-Engineering Economic. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 29, No. 2, p. 188-196. ISSN 1392-2785.
Saeidi S. P., Othman M. S. H., Štreimikienė D. [LEI], Saeidi S. P. S., Mardani A., Stasiulis N.. The Utilitarian Aspect of the Philosophy of Ecology: The Case of Corporate Social Responsibility In: Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 29, Nr. 1, p. 39-51. ISSN 0235-7186.
Yazdani M., Chatterjee P., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI]. A novel integrated decision-making approach for the evaluation and selection of renewable energy technologies In: Clean technologies and environmental policy . Ner York: Springer, 2018, Vol. 20, Iss. 2, p. 403-420. ISSN 1618-954X.
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharraza M., Štreimikienė D. [LEI]. A novel metric of sustainability for petroleum refinery projects In: Journal of Cleaner Production. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 171, p. 1215-1224. ISSN 0959-6526.
Hasheminasab H., Golipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI]. A novel metric of sustainability for petroleum refinery projects In: Journal of Cleaner Production. 2018, Vol. 171, p. 1215-1224. ISSN 0959-6526.

2017

Lisin E., Marishkina Y., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Analysis of competitiveness: energy sector and the electricity market in Russia In: Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2017, Vol. 30, No. 1, p. 1820-1828. ISSN 1331-677X.
Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K., Cavallaro F., Nilashi M., Jusoh A., Zare H.. Application of Structural Equation Modeling (SEM) to Solve Environmental Sustainability Problems: A Comprehensive Review and Meta-Analysis In: Sustainability. 2017, Vol. 9, Iss. 10, p. 1-63. ISSN 2071-1050.
Rostami R., Khoshnava S. M., Lamit H., Štreimikienė D. [LEI], Mardani A.. An overview of Afghanistan’s trends toward renewable and sustainable energies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, Vol. 76, p. 1440-1464. ISSN 1364-0321.
Duda J., Gasior A., Alėbaitė I. [LEI]. Innovation of Polish Micro and Small Enterprises and Trade Credit In: Transformations in Business & Economics. 2017, Vol. 16, No. 3 (42), p. 89-108. ISSN 1648-4460.
Kianpour K., Jusoh A., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Cavallaro F., Md. Nor K., Zavadskas E.K.. Factors Influencing Consumers’ Intention to Return the End of Life Electronic Products through Reverse Supply Chain Management for Reuse, Repair and Recycling In: Sustainability. 2017, Vol. 9, Iss. 9, p. 1-22. ISSN 2071-1050.
Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y.. Network charging and residential tariffs: A case of household photovoltaics in the United Kingdom In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, Vol. 77, p. 461-473. ISSN 1364-0321.
Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lithuanian Bioeconomy Development Feasibility Study Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 179. ISBN 9786094491269.
Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvere I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., Kargytė V., Jazepčikas D., Serva E., Markelytė A.. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija (elektroninis išteklius) Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 178. ISBN 978-609-449-125-2.
Mardani A., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI], Jusoh A., Nor K. M. D., Khoshnoudi M. A.. A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, Vol. 70, p. 1298-1322. ISSN 1364-0321.
Lekavičius V. [LEI]. Energetikos poveikis šalies ekonomikai: tendencingi stereotipai ir mokslinis požiūris In: technologijos.lt (el. portalas) 2017-01-02 (internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/s/skaitytoju_pasaulis/konkursai/S-59071/straipsnis/Energetikos-poveikis-salies-ekonomikai-tendencingi-stereotipai-ir-mokslinis-poziuris). 2017,.
Varanavičius V., Navikaitė A., Bilan Yu., Strielkowski W.. Analysis of consumer behaviour in regional energy consumption (doi 10.17059/2017–1–14) (UDC 332) In: Экономика региона (Economy of Region) (be citavimo indekso). Ekaterinburg: Russian Academy of Sciences. Institute of Economics. Ural Branch, 2017, Vol. 13, Iss. 1, p. 147-156. ISSN 2072-6414, eISSN 2411-1406.
Loganathan N., Ismail S., Štreimikienė D. [LEI], Golam Hassan A. A., Zavadskas E.K., Mardani A.. Tax reform, inflation, financial development and economic growth in Malaysia In: Romanian Journal of Economic Forecasting . Bucharest: Institute for Economic Forecasting (IPE), 2017, Vol. 20, Iss. 4, p. 152-165. ISSN 1582-6163 , eISSN 2537-6071 .
Zuoza A., Pilinkienė V.. Causal relations between energy consumption, economic structure and economic drowth in EU countries In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 109-107. ISSN 1822-7554.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Methodical guidelines for preparation of Lithuanian GHG emissions projections In: 40th IAEE International Conference „Meeting the energy demands of emerging economies: implications for energy and environmental markets“18 - 21 June 2017 Singapore. . 2017, p. 1-24..
Mačiulis P.. Analysis of the application of renewable energy sources for road public transport In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 159-169. ISSN 1822-7554.
Ališauskaitė-Šeškienė I.. The evaluation of Lithuanian households’ willingness to pay for microgeneration technology In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 152-158. ISSN 1822-7554.
Varanavičius V.. The challenge of green consumption behaviors In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 103-107. ISSN 1822-7554.
Klovienė D., Pažėraitė A. [LEI]. Building a conceptual model of complaint management: theoretical insights In: International Journal on Global Business Management and Research . 2017, Vol. 6, Iss. 1, p. 54-68. ISSN 2278-8425.
Karnitis E., Karnitis G., Zuters J., Bobinaitė V. [LEI]. Modelling of water supply costs In: Procedia Computer Science (ICTE in Regional Development, December 2016, Valmiera, Latvia ). Nyderlandai, Amsterdamas: Elsevier, 2017, Vol. 104, p. 3-11. ISSN 1877-0509.
Kazemilari M., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K.. An overview of renewable energy companies in stock exchange: Evidence from minimal spanning tree approach In: Renewable Energy. 2017, Vol. 102, Part A, p. 107-117. ISSN 0960-1481.

2016

Angelopoulos D., Brückmann R., Jirouš F., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Noothout P., Psarras J., Tesnière L., Bretschopf B.. Risks and cost of capital for onshore wind energy investments in EU countries In: Energy & Environment. 2016, Vol. 27, Iss. 1, p. 82-104. ISSN 0958-305X.
Štreimikienė D. [LEI], Vasauskaitė J.. Energy efficiency development in Lithuanian furniture industry In: Journal of advanced management science. Rowland Heights: Engineering and technology publishing, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 9-15. ISSN 2168-0787.
Varanavičius V.. Customer behaviour in energy consumption: environmental activities In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 131-134. ISSN 1822-7554.
Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Multi-criteria decision analysis methods aiming to evaluate renewable energy sources technology In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 36-45. ISSN 1822-7554.
Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Kas neįvertinama nagrinėjant branduolinės energetikos perspektyvas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 80-88. ISSN 2335-2485.
Vasauskaitė J., Štreimikienė D. [LEI]. Evaluation of energy intensity in Lithuanian wood manufacturing sector In: Journal of economics, business and management. Singapore: IACSIT, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 633-637. ISSN 2301-3567.
Krakauskas M., Pažėraitė A. [LEI]. Eventual shortcomings of the electricity market model development in the Baltic States In: International journal on global business management and research. Tamilnadu, India: Rajalakshmi Educational Trust, 2016, Vol. 5, No. 1, p. 40-46. ISSN 2278-8425.
Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y., Jasinskas E., Grikštaitė R. [LEI]. Migration trends in Lithuania and other new EU member states In: Transformations inbusiness & economics. Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas, 2016, Vol. 15, No. 1 (37), p. 21-33. ISSN 1648-4460.
Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. RES utilisation development in Lithuanian rural places In: 22nd Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development 2016. 18 - 20 May, [Web of Science Conference Proceedings]. 2016.. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016, Vol. 2, p. 226-232. ISSN 1691-4031.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Tarvydas D. [LEI]. Matematinis modeliavimas – energetikos strateginio planavimo pagrindas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 219-231. ISSN 0235-7208.
Remeikienė R., Gasparenienė L., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Priorities of physical entities selecting credit institutions and credit types: Lithuanian Case In: Proceedings of the 1 st international conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management. 21-22 april 2016. Czestochova, Poland. .[Web of Science Conference Proceedings]. Czestochova, Po;and: 2016, p. 342-348. ISBN 978-83-65179-43-2, 978-83-65179-41-8.
Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. Influence of the content of search advertisement on advertisement effectiveness: expectations of enterprises versus customers’ needs In: Journal Association 1901 "SEPIKE". France Publisher L`Association 1901 Sepike Editorial Department, 2016, No. 12, p. 145-148. ISSN 2196-9531, eISSN 2372-7438.
Pažėraitė A. [LEI]. Sustainable development and Lithuanian district heating In: Journal L'Association 1901 SEPIKE. Los Angeles, CA: L'Association 1901 SEPIKE, 2016, No. 12, p. 122-125. ISSN 2196-9531, eISSN 2372-7438.
Mardani A., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI], Jusoh A., M.D.Nor K., Khoshnoudi M.. Using fuzzy multiple criteria decision making approaches for evaluating energy saving technologies and solutions in five star hotels: A new hierarchical framework In: Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 117, p. 131-148. ISSN 0360-5442.
Li T., Baležentis T., Makutėnienė D., Štreimikienė D. [LEI], Kriščiukaitienė I.. Energy-related CO2 emission in European Union agriculture: Driving forces and possibilities for reduction In: Applied Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 180, p. 682-694. ISSN 0306-2619.
Štreimikienė D. [LEI], Šliogerienė J., Turskis Z.. Multi-criteria analysis of electricity generation technologies in Lithuania In: Renewable Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 85, p. 148-126. ISSN 0960-1481.
Štreimikienė D. [LEI], Navikaitė A., Varanavičius V.. Company’s value creation via customer satisfaction and environmental sustainability influence In: Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit, 2016, Vol. 12, Iss. 4, p. 19-28. ISSN 1800-5845.
Štreimikienė D. [LEI], Kasperowicz R.. Review of economic growth and energy consumption: A panel cointegration analysis for EU countries In: Renewable and sustainable energy reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 59, p. 1545-1549. ISSN 1364-0321.
Štreimikienė D. [LEI], Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Comparative assessment of external costs and pollution taxes in Baltic States, Czech Republic and Slovakia In: E&M Economics and Management = E&M Economie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2016, Vol. 19, No. 4, p. 4-18. ISSN 1212-3609.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T.. Kaya identity for analysis of the main drivers of GHG emissions and feasibility to implement EU “20–20–20” targets in the Baltic States In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 58, p. 1108-1113. ISSN 1364-0321.
Balitskiy S., Bilan Y., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Energy efficiency and natural gas consumption in the context of economic development in the European Union In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 55, p. 156-168. ISSN 1364-0321.
Angelopoulos D., Brückmann R., Jirouš F., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Noothout P., Psarras J., Tesnière L., Bretschopf B.. Risks and cost of capital for onshore wind energy investments in EU countries In: Energy & Environment . SAGE, 2016, Vol. 27 (1), p. 82-104. ISSN 0958-305X.

2015

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI]. Comparative analysis of carbon dioxide emission factors for energy industries in European Union countries In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015, Vol. 51, p. 603-612. ISSN 1364-0321.
Baublys J., Miškinis V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Energy efficiency as precondition of energy security In: Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015, Vol. 4, No. 3, p. 197-208. ISSN 2029-7025.
Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Barriers and market failures that influence the development of renewable energy sources In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 26-35. ISSN 1822-7554.
Varanavičius V.. Green offices: cost saving and environmental benefit In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 361-367. ISSN 1822-7554.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Termofikacinių elektrinių konkurencingumas šilumos ir elektros rinkose In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 94-102. ISSN 2335-2485.
Galinis A. [LEI], Alėbaitė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 70-78. ISSN 2335-2485.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Socio-economic Constraints on Energy development pathways: the case of nuclear power in Baltic countriesd In: International Journal on Global Business Management and Research. India: IJGBMR, Rajalakshmi Educational Trust, 2015, Vol. 4, Iss. 1, p. 46-61. ISSN 2278-8425.
Lobont O. R., Nicolescu A.K., Lapugean (Ignat) C.-R., Alėbaitė I. [LEI]. Is cultural diversity a determinant of the entrepreneurial activity? In: Transformations in business & economics. Kaunas: Vilniaus universitetas Kauno fakultetas, 2015, Vol. 14, No. 2B, p. 332-354. ISSN 1648-4460.
Cross S., Hast A., Kuhi-Thalfeldt R., Syri S., Štreimikienė D. [LEI], Denina A. Progress in renewable electricity in Northern Europe towards EU 2020 targets In: Renewable and sustainable energy reviews. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 52, p. 1768-1780. ISSN 1364-0321.
Bobinaitė V. [LEI]. Financial sustainability of wind electricity sectors in the Baltic states In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 47, p. 794-815. ISSN 1364-0321.
Pažėraitė A. [LEI]. Centralizuotos šilumos sektoriaus raida Lietuvoje: strategija ir praktika In: Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje.Kolektyvinė monografija . Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015, p. 201-219. ISBN 978-609-449-091-0.
Miškinis V. [LEI]. Respublikos kuro balansas, jo analizė In: Lietuvos energetika V. 1990-2014. Vilnius: „Lietuvos energetikų senjorų klubas“, „Trys žvaigždutės“, 2015, p. 135-151. ISBN 978-609-431-059-1.
Miškinis V. [LEI]. Lietuvos energetika 1990-2015 metais In: „Asmenybės“. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. I dalis. Vilnius: Leidybos idėjų centras, 2015, p. 146-152. ISBN 9786099557830.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. External economic effects of the development of energy sector: evaluation methodologies and their application In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2015, Vol. 213, p. 142-147. ISSN 1877-0428.
Štreimikienė D. [LEI]. Comparison of cost estimates of final disposal facilities for carbon dioxide and high-level radioactive waste In: Int. J. of Global Energy Issues. 2015, Vol. 37, p. 77-105. ISSN 0954-7118.

2013

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Tarvydas D. [LEI], Gatautis R. [LEI]. Renewable energy in the Lithuanian heating sector In: Energy Policy. 2013, Vol. 59, p. 32-43. ISSN 0301-4215.

2012

Alzbutas R. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis for economic optimisation of new energy source in Lithuania In: Progress in nuclear energy. Oxford: Elsevier, 2012, Vol. 61, p. 17-25. ISSN 0149-1970.

2011

Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Sustainable development and energy security level after Ignalina NPP shutdown In: Technological and economic development of economy. 2011, Vol. 17, No. 1, p. 5-21. ISSN 1392-8619.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Apie projektą (anglų k.): REEFLEX aims to generate niches of opportunities for new cross-sector energy services provided by SMEs and start-ups in demand side flexibility markets and Daugiau

Horizontas 2020

1
ODYSSEE-MURE project logo

Monitoring implementation of European energy efficiency: European Union Member States have obligations under the EU Energy Efficiency Directive (EED). The EU-funded ODYSSEE-MURE prDaugiau

2
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

3
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

4
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

5
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

6
ODYSSEE-MURE project logo

Pagrindinis ODYSSEE MURE 2015 projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visose ES šalyse bei visuDaugiau

7
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

3

PLANETS – tai Europos Komisijos Septintosios Bendrosios Programos finansuotas projektas, kuris siekia parengti patikimus energetikos technologijų raidos scenarijus 50 metų į priekį ESDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

The CASES Co-ordination Action has three principal objectives: I.To compile detailed estimates of both external and internal costs of energy production for different energy sources foDaugiau

2

Svarbiausi šio projekto tikslai: 1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios Daugiau

3

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

Projektas buvo skirtas įvairių energetikos ir ekonomikos raidos rodiklių bei energetikos politikos instrumentų Vidurio ir Rytų Europos šalyse ES šalyse kandidatėse lyginamajai analizeDaugiau

2

Objectives of the Forum of the European Network for Energy Economics Research ENER are: 1. To bring to debate latest research results based on both qualitative and relationship of enDaugiau

LIFE programa

1

Santrauka: ODYSSEE-MURE "Energijos vartojimo efektyvumo stebėsena siekiant klimato neutralumo" projekto tikslas - padėti ES Komisijai, Valstybių narių ir Energijos bendrijos šalių (EDaugiau

2

Santrauka: LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos varDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projektas „Amber“ (angl. Impacts of ambitious energy policy pathways) analizuos Baltijos šalių energetikos politikos kryptis iki 2050 m. Analizėje bus atsižvelgta į nacionalinius ir EDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Public summary (Research questions, analytical and practical approach) The 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) network has great advantages in integration of low teDaugiau

3
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

4
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. BeDaugiau

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) Daugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

3

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

4

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

Pažangi energetika Europai

1

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ES šalyse bei visuose ekonomikos seDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

4

The RES-H Policy project will assist Member States in preparing for the implementation of the forthcoming Directive on Renewables as far as aspects related to renewable heating and coDaugiau

5

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti ES elektros energijos rinkos dalyvius į diskusijas susijusias su žaliosios elektros energijos paramos politikos optimizavimu ir koordinavimu beiDaugiau

6

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

7

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AEDaugiau

8

Pagrindinis projekto tikslas: ištirti elektros gamybos šaltinių identifikavimo harmonizuoto standarto įgyvendinimo Europoje galimybes, visapusiškai įvertinant visus identifikavimo reiDaugiau

9

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

COST

1

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

2

Energy poverty (EP) - commonly understood as a household’s inability to secure socially- and materially-necessitated levels of energy services in the home - is prevalent across EuropeDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

2

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

ES energijos rinkos liberalizavimas stipriai paveikė sektoriaus pramoninę organizaciją. Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės (E.ON. Powergen, RWE, National Power, Innogy, EDF, EdDaugiau

3
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš EuropoDaugiau

5
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau

6
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities" Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos sDaugiau

7
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets““ nr. 09.3.3-LMT-K-Daugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Arvydas Galinis Vadovas (vyriaus. m. d.) 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Irena Alėbaitė j. m. d. 325-AK +37037401950 Irena.Alebaite@lei.lt
Rimantė Balsiūnaitė dokt. + j. m. d. Rimante.Balsiunaite@lei.lt
Viktorija Bobinaitė v. m. d. 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Jurgita Bruneckienė vyriaus. m. d. Jurgita.Bruneckiene@lei.lt
Vytautas Džiuvė doktorantas Vytautas.Dziuve@lei.lt
Ramūnas Gatautis m. d. 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt
Darius Karaša doktorantas Darius.Karasa@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė vyriaus. m. d. 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Svetlana Kunskaja doktorantė Svetlana.Kunskaja@lei.lt
Vidas Lekavičius vyriaus. m. d. 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Ieva Mičiulienė doktorantė Ieva.Miciuliene@lei.lt
Vaclovas Miškinis ekspertas 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Lina Murauskaitė m. d. 410-AK +37037401934 Lina.Murauskaite@lei.lt
Gediminas Naujokas doktorantas 330-AK +37037401848 Gediminas.Naujokas@lei.lt
Eimantas Neniškis v. m. d. 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Jarek Niewierowicz doktorantas Jaroslav.Neverovic@lei.lt
Egidijus Norvaiša v. m. d. 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Aušra Pažėraitė v. m. d. 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt
Vaida Pilinkienė vyriaus. m. d. Vaida.Pilinkiene@lei.lt
Kristina Rimkūnaitė doktorantė Kristina.Rimkunaite@lei.lt
Dalia Štreimikienė vyriaus. m. d. 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt
Dalius Tarvydas vyriaus. m. d. 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Lina Volodzkienė mokslininkė-stažuotoja 430-AK Lina.Volodzkiene@lei.lt

Paslaugos

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė
Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.
Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė
Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.
Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.
Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė
Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.