Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)

Laboratorijos vadovas
Arvydas Galinis
Dr.

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

  1. Ekonominis modeliavimas mikro ir makro lygmeniu, ekonominių ir socialinių problemų analizė ir sprendimas, įvairaus pobūdžio (mikrosimuliacinių, sąnaudų-produkcijos, bendrosios pusiausvyros) ekonominių modelių kūrimas ir taikymas;
  2. Įvairių sistemų, susijusių su ekonomikos dekarbonizacija ir klimato kaitos švelninimu, raidos ir funkcionavimo analizė ir matematinis modeliavimas, įskaitant įvairių sistemų (techninių, gamtinių ir socialinių) integracijos, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir poveikio supančiai aplinkai kompleksinius tyrimus. Vidutinės ir ilgalaikės trukmės raidos scenarijų formavimas ir analizė, politikos formavimas;
  3. Energijos sistemų ir jungiamųjų linijų optimalių gamybos, rezervavimo ir balansavimo pajėgumų paskirstymo analizė. Optimalių būdų, kaip subalansuoti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, paieška;
  4. Transporto dekarbonizavimo tyrimai. Elektromobilių išmaniojo įkrovimo bei alternatyvių degalų gamybos galimybių panaudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos šaltinių nepastovios generacijos balansavimo galimybių tyrimai;
  5. Pastatų atnaujinimo ir naujų energetiškai efektyvių pastatų ilgalaikės raidos sąsajų su energetikos sistemų vystymu tyrimai;
  6. Energetikos įtakos aplinkai vertinimas, teršalų mažinimo technologijų ir aplinkosaugos priemonių analizė bei jų poveikio vertinimas;
  7. Atsinaujinančių energijos išteklių integravimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių analizė, poveikio vertinimas ir rekomendacijų rengimas;
  8. Klimato kaitos švelninimo bei vartotojų elgsenos pokyčių skatinimo namų ūkiuose tyrimai, gyventojų preferencijų šioje srityje vertinimas ir integravimas, taikant pasirengimo mokėti už klimato kaitos švelninimą vertinimo ir kitus metodus bei klimato kaitos švelninimo politikos nuostatų šioje srityje formavimas;
  9. Gerovės visuomenės kūrimui skirtų modernių vadybos ir rinkodaros sprendimų energetikoje paieška ir tyrimai.

Pagrindinė Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos teikiama vertė yra mokslinių ir praktinių problemų sprendimas atliekant energetikos sektoriaus plėtros, skirtingų reguliavimo režimų, bei energetikos sektoriaus politikos poveikio aplinkai, modeliavimą ir vertinimą.

Laboratorija daugelį metų atlieka vieną svarbiausių vaidmenų rengiant Nacionalinės energetikos strategijos projektą. Laboratorijos tyrėjai taip pat rengia plėtros strategijas ir Lietuvos energetikos įmonėms.

Aukšta laboratorijos personalo kvalifikacija yra itin vertinama ir įrodyta daugelyje svarbių tarptautinio ir nacionalinio lygio projektų.

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija buvo įkurta 1948 m. Beveik 70 metų mokslinė veikla rodo sugebėjimą nuolat teikti aukštos kokybės mokslinius rezultatus. Daugelis tyrimų rezultatų buvo sėkmingai pritaikyti praktikoje sprendžiant svarbias problemas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.


Publikacijos

2021

Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2021, Vol. 21, No. 1, p. 688-699. ISSN 1961-5208, eISSN 2255-8837.
Krangsas S. G., Steemers K., Konstantinou T., Soutullo S., Giancola M. L. E., Prebreza P., Ashrafian T., Murauskaitė L. [LEI], Maas N.. Positive Energy Districts: Identifying Challenges and Interdependencies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 19, 10551, p. 1-20. ISSN 2071-1050.
Česnavičius M. [LEI]. Regression based methodology to evaluate power generation sources influence on electricity market price: lithuania case In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 391-391. ISSN 1822-7554.
Karaša D. [LEI]. Systematic literature review on corporate social responsibility in energy sector In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 379-381. ISSN 1822-7554.
Andriuškevičius K. [LEI]. Developments and trends of mergers and acquisitions in the energy industry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 365-378. ISSN 1822-7554.
Rimkūnaitė K. [LEI]. Comparative analysis of the baltic states national energy and climate plans’ policies and measures for industry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 363-364. ISSN 1822-7554.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Incorporating vehicle age distributions into transport model within message energy planning model In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 361-362. ISSN 1822-7554.
Grilauskaitė R. [LEI]. Is there a rebound effect after energy retrofit of multi-apartment building? Evidence from Kaunas city, Lithuania In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 260-267. ISSN 1822-7554.
Stankūnienė G. [LEI]. The review of implementing household energy saving targets for climate change mitigation In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 244-253. ISSN 1822-7554.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. The Role of Renewable Energy Sources in Dynamics of Energy-Related GHG Emissions in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 18, 10215, p. 1-35. ISSN 2071-1050.
Čibinskienė A., Dumčiuvienė D., Bobinaitė V. [LEI], Dragašius A.. Competitiveness of industrial companies forming the value chain of wind energy components: the case of Lithuania In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 16, 9256, p. 1-19. Scopus . ISSN 2071-1050.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.
Zuoza A., Pilinkienė V.. Energy Efficiency and Carbon Emission Impact on Competitiveness in the European Energy Intensive Industries In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14 (15), 4700, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D., Stankūnienė G. [LEI]. Nudges for Enhancing Sustainable Energy Consumption in Households In: Handbook of Research on Novel Practices and Current Successes in Achieving the Sustainable Development Goals. Bucharest : IGI Global, 2021, Chapter 9, p. 180-210. ISBN 9781799884262.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Sharif S., Štreimikienė D. [LEI]. Pathways of lean manufacturing in wood and furniture industries: a bibliometric and systematic review In: European Journal of Wood and Wood Products. New York: Springer, 2021, Vol. 79, p. 753-772. ISSN 0018-3768 , eISSN 1436-736X.
Stankūnienė G. [LEI]. Energy Saving in Households: A Systematic Literature Review In: European Journal of Interdisciplinary Studies (EJIS). Bucharest : EUSER - European Center for Science Education and Research, 2021, Vol. 13, Iss. 1, p. 45-57. Scopus ..
Skare M., Štreimikienė D. [LEI], Skare D.. Measuring carbon emission sensitivity to economic shocks: a panel structural vector autoregression 1870–2016 In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2021, p. 1-17. ISSN 0944-1344 , eISSN 1614-7499.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Developments and Trends of Mergers and Acquisitions in the Energy Industry In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 2158, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G.. An SEM Approach for the Barrier Analysis in Lean Implementation in Manufacturing Industries In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 4, 1978, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Energy poverty indicators: A systematic literature review and comprehensive analysis of integrity In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 67, 102756, p. 1-18. ISSN 2210-6707.
Petrauskienė K., Galinis A. [LEI], Kliaugaitė D., Dvarionienė J.. Comparative Environmental Life Cycle and Cost Assessment of Electric, Hybrid, and Conventional Vehicles in Lithuania In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (2), 957, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI], Mikalauskas I., Shen Z.. Towards carbon free economy and electricity: The puzzle of energy costs, sustainability and security based on willingness to pay In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 214, 119081, p. 1-10. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Rani P., Mishra A. R., Mardani A., Cavallaro F., Krishankumar R., Štreimikienė D. [LEI]. An extended fuzzy divergence measure-based technique for order preference by similarity to ideal solution method for renewable energy investments In: Renewable-Energy-Driven Future Technologies, Modelling, Applications, Sustainability and Policies. London: Elsevier, 2021, Chapter 15, p. 469-490. ISBN 978-0-12-820539-6.
Vitunskienė V., Miceikienė A., Aleknevičienė V., Čaplinas J., Miškinis V. [LEI], Pilvertė I., Makutėnienė D., Dabkienė V., Lekavičius V. [LEI], Øistad K., Ramanauskė N., et al. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2021, p. 178. ISBN 9786094491252.

2020

Murauskaitė L. [LEI]. Energy Poverty as Heating Poverty in Lithuania In: Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. Londonas: Routledge, 2020, Chapter 6, p. 117-138. SCOPUS . ISBN 9780367430528, eISBN 9781003000976.
Kasperowicz R., Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI]. The renewable energy and economic growth nexus in European countries In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1086-1093. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI], Hashemkhani S.. A dynamic sustainability framework for petroleum refinery projects with a life cycle attitude In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1033-1048. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Su W., Zhang D., Zhang Ch., Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability assessment of energy sector development in China and European Union In: Sustainable development. NJ: Wiley, 2020, Vol. 28, p. 1063-1076. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Chebotareva G., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Risk assessment in renewable energy projects: A case of Russia In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2020, vol. 269, 122110, p. 1-12. ISSN 0959-6526.
Stankūnienė G. [LEI], Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L.. Systematic Literature Review on Behavioral Barriers of Climate Change Mitigation in Households In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, 7369, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auce A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 Conference Proceedings 9th European Commission Conferences on EURATOM Research and Training in Safety of Reactor Systems 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 973. ISBN 978-92-79-98744-1.
Kliaugaitė D., Lekavičius V. [LEI]. Evaluating social impacts of energy development scenarios: a mixed approach In: Social LCA: impacts, interests, interactions: pre-proceedings of the 7th social life cycle assessment conference, S-LCA 2020, June 15-17, Sweden. Montpellier: Cirad, 2020, p. 175-177. ISSN 2426-9654.
Zhang Ch., Luo L., Liao H., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Al-Barakati A.. A priority-based intuitionistic multiplicative UTASTAR method and its application in low-carbon tourism destination selection In: Applied Soft Computing Journal. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 88, 106026, p. 1-15..
Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T., Kyriakopoulos G., Grigorios L., Abrhám J.. Climate Change Mitigation Policies Targeting Households and Addressing Energy Poverty in European Union In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 13, 3389, p. 1-24. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T.. Willingness to Pay for Renovation of Multi-Flat Buildings and to Share the Costs of Renovation In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 11, 2721, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Alėbaitė I. [LEI]. Climate Change Mitigation in Households between Market Failures and Psychological Barriers In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 11, 2797, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Rabe M., Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y.. Model of Optimization of Wind Energy Production in the Light of Legal Changes in Poland In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 138, No. 7, 1557, p. 1-15. ISSN 1996-1073.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative analysis of energy efficiency trends and driving factors in the Baltic States In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, 100514, p. 1-14. ISSN 2211-467X.
Mishra R., Rani P., Pandey K., Mardani A., Štreimikis J., Štreimikienė D. [LEI], Alrasheedi M.. Novel Multi-Criteria Intuitionistic Fuzzy SWARA–COPRAS Approach for Sustainability Evaluation of the Bioenergy Production Process In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, No. 10, 4155, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Distributional impacts of investment subsidies for residential energy technologies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 130, 109961, p. 1-10. ISSN 1364-0321.
Gholami H., Saman M.Z.M., Sharif S., Khudzari J., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI], Štreimikis J.. A General Framework for Sustainability Assessment of Sheet Metalworking Processes In: Sustainability. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, No. 12, 4957, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Galinis A. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jääskeläinen J., Olkkonen V., Syri S., Avgerinopoulos G., Lekavičius V. [LEI]. Implications of carbon price paths on energy security in four Baltic region countries In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, ISSN 2211-467X.
Su W., Wang Y., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Zhang Ch.. Carbon dioxide emission decomposition along the gradient of economic development: The case of energy sustainability in the G7 and Brazil, Russia, India, China and South Africa In: Sustainable development. John Wiley & Sons, Ltd, 2020, Vol. 28, No. 4, p. 657-669. ISSN 0968-0802.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auco A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 EURADWASTE ’19 the 9th European Commission (EC) conference on Euratom Research and Training in Safety of Reactor Systems Conference Proceedings 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, p. 989-989. ISBN 978-92-79-98744-1.
Česnavičius M. [LEI]. Lithuanian electricity market price forecasting model based on univariate time series analysis In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, T. 66, Nr. 1, p. 39-46. ISSN 0235-7208.

2019

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Rekis J., Auce A., Jaworski W., Ipbüker C.. Modelling of Baltic region Energy Development Scenarios In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal, Canada, 29 May - 1 June 2019. Monreal: 2019, p. 1-2..
Mačiulis P.. Consumer preferences in electric vehicle promotion system: the case of Lithuania In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 180-192. ISSN 1822-7554.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Analysis of energy efficiency development and its drivers in residential buildings: case of Lithuania In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal: 2019, p. 1-2..
Zheng H., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Mardani A., Cavallaro F., Liao H.. A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 234, p. 1113-1133. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Zhang C., Wang Q., Zeng S., Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI], Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Probabilistic multi-criteria assessment of renewable micro-generation technologies in households In: Journal of cleaner production . Elsevier, 2019, 212, p. 582-592. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Strielkowski W., Volkova E., Pusgkareva L., Štreimikienė D. [LEI]. Innovative Policies for Energy Efficiency and the Use of Renewables in Households In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 7, 1392, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI], Fomina A., Semenova E.. Internet of Energy (IoE) and High-Renewables Electricity System Market Design In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, 4790, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI], Stankūnienė G., Simanavičienė Ž.. A Review of Willingness to Pay Studies for Climate Change Mitigation in the Energy Sector In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 8, 1481, p. 1-33. ISSN 1996-1073.
Pang X., Trubins, R., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Mozgeris G., Kulbokas G., Mörtberg U.. Forest bioenergy feedstock in Lithuania – Renewable energy goals and the use of forest resources In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 24, p. 244-253. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Montenegro R. C., Lekavičius V. [LEI], Brajkovič J., Fahl U., Hufendiek K.. Long-Term Distributional Impacts of European Cap-and-Trade Climate Policies: A CGE Multi-Regional Analysis In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, 6868, p. 1-26. ISSN 2071-1050.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative Analysis of the Energy Sector Development Trends and Forecast of Final Energy Demand in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 2, 521, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Mikalauskienė A., Štreimikis J., Mikalauskas I., Stankūnienė G., Dapkus R.. Comparative Assessment of Climate Change Mitigation Policies in Fuel Combustion Sector of Lithuania and Bulgaria In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 3, p. 1-25. ISSN 1996-1073.
Mardani A., Van Fan Y., Nilashi M., Hooker R. E., Ozkul S., Štreimikienė D. [LEI], Loganathan N.. A two-stage methodology based on ensemble Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System to predict carbon dioxide emissions In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 231, p. 446-461. ISSN 0959-6526.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Long-term economic impacts of energy development scenarios: The role of domestic electricity generation In: Applied Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 253, 113527, p. 1-10. ISSN 0306-2619.
Kyprianou I., Serghides D. K., Varo A., Gouveia J. P., Kopeva D., Murauskaitė L. [LEI]. Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study In: Energy & Buildings. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 46-60. ISSN 0378-7788.
Bobinaitė V. [LEI], Di Somma M., Graditi G., Oleinikova I.. The Regulatory Framework for Market Transparency in Future Power Systems under the Web-of-Cells Concept In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 5, p. 1-26. ISSN 1996-1073.
Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI], Vasylieva T., Lyulyov O., Pimonenko T., Pavlyk A.. Linking between Renewable Energy, CO2 Emissions, and Economic Growth: Challenges for Candidates and Potential Candidates for the EU Membership In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 6, 1528, p. 1-16. ISSN 2071-1050.
Abu F., Gholami H., Saman M.Z.M., Zakuan N., Štreimikienė D. [LEI]. The implementation of lean manufacturing in the furniture industry: A review and analysis on the motives, barriers, challenges, and the applications In: Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2019, Vol. 234, p. 660-680. ISSN 0959-6526.
Zuoza A., Pilinkienė V.. Energy consumption, capital expenditures, R&D cost and company profitability: evidence from paper and allied industry In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 4, p. 197-204. ISSN 0235-7208.
Neniškis E. [LEI]. Modelling electric vehicles and setting charging patterns endogenously in energy planning models In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 131-143. ISSN 0235-7208.
Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V., Stundžienė A.. Elektromobilių panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių efektyvumo vertinimo modelis In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 4, p. 205-221. ISSN 0235-7208.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Leitungsgebundene Energieversorgung in Mittel- und Osteuropa (Monografijos 5-as skyrius) Germany: Springer Vieweg, 2019, p. 93-117. ISBN 978-3-658-11587-6.
Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

2018

Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V.. Assessment of Electric Vehicles Promotion Measures at the National and Local Administrative Levels In: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 29, No. 4, p. 434-445. ISSN 1392-2785, eISSN 2029-5839.
Štreimikienė D. [LEI]. Promotion schemes for renovation of multi-flat buildings In: The International Science conference SER 2018. New trends and best practices in socioeconomic researchl Igalo, Herceg Novi, Montenegro. Podgorica: „3M Makarije“, 2018, p. 1-16. ISBN 978-9940-673-18-5.
Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Solving reserve location problem in modelling of energy system development In: 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-28. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Long-term Economic Impacts of Energy Development Scenarios: Insights from Lithuanian Case In: Book abstracts 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-16. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI]. Life cycle approach in sustainability assessment for petroleum refinery projects with fuzzy-AHP In: Energy & Environment. London, England: SAGE, 2018, Vol. 29, Iss. 7, p. 1208-1223. ISSN 0958-305X.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.
Miškinis V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Dr. Arvydui Galiniui – 60 In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 3, p. 1-4. ISSN 0235-7208.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Representation of wind power generation in economic models for long-term energy planning In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Vol. 64, Nr. 1, p. 32-42. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Identification of measures applicable for reduction of GHG emissions in Lithuania In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018. Groningen, The Netherlands: 2018, p. 1-25..
Su W., Liu M., Zeng Sch., Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Valuating renewable microgeneration technologies in Lithuanian households: A study on willingness to pay In: Journal of Cleaner Production . Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 191, p. 318-329. ISSN 0959-6526.
Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Impact of financing instruments and strategies on the wind power production costs: A case of Lithuania In: Latvian journal of physics and technical sciences . Warsaw, Poland: De Gruyter, 2018, Vol. 55, Iss. 2, p. 11-27. ISSN 0868-8257.
Mačiulis P., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Pilinkienė V.. Evaluation of the role of national and local authorities in electric vehicle promotion systems In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018.. Gromingen: 2018, p. 1-22..
Mombeini H., Yazdani-Chamzini A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K.. New fuzzy logic approach for the capability assessment of renewable energy technologies: Case of Iran In: Energy & Environment. England, London: SAGE, 2018, Vol. 29, No. 4, p. 511-532. ISSN 0958-305X.
Mačiulis P.. Identification of barriers and actions for electric vehicle adoption at the municipal level In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 190-201. ISSN 1822-7554.
Štreimikienė D. [LEI], Šikšnelytė I., Zavadskas E.K., Cavallaro F.. The impact of greening tax systems on sustainable energy development in the Baltic states In: Energies. Switzerland: MDPI, 2018, Vol. 11, Iss. 5, p. 1-29. ISSN 1996-1073.
Dhaoui A., Štreimikienė D. [LEI], Saidi J., Shahzad S. J. H., Loganathan N., Mardani A.. Exploring the oil supply-demand shocks and stock market stabilities: experience from OECD countries In: Acta Montanistica Slovaca. Slovakia: Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice, 2018, Vol. 23, No. 1, p. 100-117. ISSN 1335-1788.
Hast A., Syri S., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. District heating in cities as a part of low-carbon energy system In: Energy. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 152, p. 627-639. ISSN 0360-5442.
Klevas V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tarvydas D. [LEI]. Microeconomic analysis for the formation of renewable energy support policy: the case of wind power sector in Lithuania In: Inžinerinė ekonomika-Engineering Economic. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, Vol. 29, No. 2, p. 188-196. ISSN 1392-2785.
Saeidi S. P., Othman M. S. H., Štreimikienė D. [LEI], Saeidi S. P. S., Mardani A., Stasiulis N.. The Utilitarian Aspect of the Philosophy of Ecology: The Case of Corporate Social Responsibility In: Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 29, Nr. 1, p. 39-51. ISSN 0235-7186.
Yazdani M., Chatterjee P., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI]. A novel integrated decision-making approach for the evaluation and selection of renewable energy technologies In: Clean technologies and environmental policy . Ner York: Springer, 2018, Vol. 20, Iss. 2, p. 403-420. ISSN 1618-954X.
Hasheminasab H., Gholipour Y., Kharraza M., Štreimikienė D. [LEI]. A novel metric of sustainability for petroleum refinery projects In: Journal of Cleaner Production. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 171, p. 1215-1224. ISSN 0959-6526.
Hasheminasab H., Golipour Y., Kharrazi M., Štreimikienė D. [LEI]. A novel metric of sustainability for petroleum refinery projects In: Journal of Cleaner Production. 2018, Vol. 171, p. 1215-1224. ISSN 0959-6526.

2017

Lekavičius V. [LEI]. Energetikos poveikis šalies ekonomikai: tendencingi stereotipai ir mokslinis požiūris In: technologijos.lt (el. portalas) 2017-01-02 (internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/s/skaitytoju_pasaulis/konkursai/S-59071/straipsnis/Energetikos-poveikis-salies-ekonomikai-tendencingi-stereotipai-ir-mokslinis-poziuris). 2017,.
Varanavičius V., Navikaitė A., Bilan Yu., Strielkowski W.. Analysis of consumer behaviour in regional energy consumption (doi 10.17059/2017–1–14) (UDC 332) In: Экономика региона (Economy of Region) (be citavimo indekso). Ekaterinburg: Russian Academy of Sciences. Institute of Economics. Ural Branch, 2017, Vol. 13, Iss. 1, p. 147-156. ISSN 2072-6414, eISSN 2411-1406.
Loganathan N., Ismail S., Štreimikienė D. [LEI], Golam Hassan A. A., Zavadskas E.K., Mardani A.. Tax reform, inflation, financial development and economic growth in Malaysia In: Romanian Journal of Economic Forecasting . Bucharest: Institute for Economic Forecasting (IPE), 2017, Vol. 20, Iss. 4, p. 152-165. ISSN 1582-6163 , eISSN 2537-6071 .
Zuoza A., Pilinkienė V.. Causal relations between energy consumption, economic structure and economic drowth in EU countries In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 109-107. ISSN 1822-7554.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Methodical guidelines for preparation of Lithuanian GHG emissions projections In: 40th IAEE International Conference „Meeting the energy demands of emerging economies: implications for energy and environmental markets“18 - 21 June 2017 Singapore. . 2017, p. 1-24..
Mačiulis P.. Analysis of the application of renewable energy sources for road public transport In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 159-169. ISSN 1822-7554.
Ališauskaitė-Šeškienė I.. The evaluation of Lithuanian households’ willingness to pay for microgeneration technology In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 152-158. ISSN 1822-7554.
Varanavičius V.. The challenge of green consumption behaviors In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 103-107. ISSN 1822-7554.
Klovienė D., Pažėraitė A. [LEI]. Building a conceptual model of complaint management: theoretical insights In: International Journal on Global Business Management and Research . 2017, Vol. 6, Iss. 1, p. 54-68. ISSN 2278-8425.
Karnitis E., Karnitis G., Zuters J., Bobinaitė V. [LEI]. Modelling of water supply costs In: Procedia Computer Science (ICTE in Regional Development, December 2016, Valmiera, Latvia ). Nyderlandai, Amsterdamas: Elsevier, 2017, Vol. 104, p. 3-11. ISSN 1877-0509.
Duda J., Gasior A., Alėbaitė I. [LEI]. Innovation of Polish Micro and Small Enterprises and Trade Credit In: Transformations in Business & Economics. 2017, Vol. 16, No. 3 (42), p. 89-108. ISSN 1648-4460.
Lisin E., Marishkina Y., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Analysis of competitiveness: ener gy sector and the electricity mark et in Russia In: Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2017, Vol. 30, No. 1, p. 1820-1828. ISSN 1331-677X.
Mardani A., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI], Jusoh A., Nor K. M. D., Khoshnoudi M. A.. A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency In: Renewable and sustainable energy reviews . 2017, Vol. 70, p. 1298-1322. ISSN 1364-0321.
Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K., Cavallaro F., Nilashi M., Jusoh A., Zare H.. Application of structural equation modeling (SEM) to solve environmental sustainability problems: a comprehensive review and meta-analysis In: Sustainability. 2017, Vol. 9, Iss. 10, p. 1-63. ISSN 2071-1050.
Kianpour K., Jusoh A., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Cavallaro F., Md. Nor K., Zavadskas E.K.. Factors influencing consumers’intention to return the end of life electronic products through reverse supply chain management for reuse, repair and recycling In: Sustainability. 2017, p. 1-22..
Rostami R., Khoshnava S. M., Lamit H., Štreimikienė D. [LEI], Mardani A.. An overview of Afghanistan’s trends toward renewable and sustainable energies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, Vol. 76, p. 1440-1464. ISSN 1364-0321.
Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y.. Network charging and residential tariffs: A case of household photovoltaics in the United Kingdom In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, Vol. 77, p. 461-473. ISSN 1364-0321.
Kazemilari M., Mardani A., Štreimikienė D. [LEI], Zavadskas E.K.. An overview of renewable energy companies in stock exchange: Evidence from minimal spanning tree approach In: Renewable Energy. 2017, Vol. 102, Part A, p. 107-117. ISSN 0960-1481.
Miškinis V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], et al. Lithuanian Bioeconomy Development Feasibility Study Kaunas: Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017, p. 179. ISBN 9786094491269.

2016

Varanavičius V.. Customer behaviour in energy consumption: environmental activities In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 131-134. ISSN 1822-7554.
Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Multi-criteria decision analysis methods aiming to evaluate renewable energy sources technology In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 36-45. ISSN 1822-7554.
Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Kas neįvertinama nagrinėjant branduolinės energetikos perspektyvas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 80-88. ISSN 2335-2485.
Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y., Jasinskas E., Grikštaitė R. [LEI]. Migration trends in Lithuania and other new EU member states In: Transformations inbusiness & economics. Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas, 2016, Vol. 15, No. 1 (37), p. 21-33. ISSN 1648-4460.
Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. RES utilisation development in Lithuanian rural places In: 22nd Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development 2016. 18 - 20 May, [Web of Science Conference Proceedings]. 2016.. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016, Vol. 2, p. 226-232. ISSN 1691-4031.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Tarvydas D. [LEI]. Matematinis modeliavimas – energetikos strateginio planavimo pagrindas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 219-231. ISSN 0235-7208.
Remeikienė R., Gasparenienė L., Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Priorities of physical entities selecting credit institutions and credit types: Lithuanian Case In: Proceedings of the 1 st international conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management. 21-22 april 2016. Czestochova, Poland. .[Web of Science Conference Proceedings]. Czestochova, Po;and: 2016, p. 342-348. ISBN 978-83-65179-43-2, 978-83-65179-41-8.
Pažėraitė A. [LEI], Repovienė R.. Influence of the content of search advertisement on advertisement effectiveness: expectations of enterprises versus customers’ needs In: Journal Association 1901 "SEPIKE". France Publisher L`Association 1901 Sepike Editorial Department, 2016, No. 12, p. 145-148. ISSN 2196-9531, eISSN 2372-7438.
Pažėraitė A. [LEI]. Sustainable development and Lithuanian district heating In: Journal L'Association 1901 SEPIKE. Los Angeles, CA: L'Association 1901 SEPIKE, 2016, No. 12, p. 122-125. ISSN 2196-9531, eISSN 2372-7438.
Mardani A., Zavadskas E.K., Štreimikienė D. [LEI], Jusoh A., M.D.Nor K., Khoshnoudi M.. Using fuzzy multiple criteria decision making approaches for evaluating energy saving technologies and solutions in five star hotels: A new hierarchical framework In: Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 117, p. 131-148. ISSN 0360-5442.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Future of Lithuanian energy system: Electricity import or local generation? In: Energy Strategy Reviews. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 10, p. 29-39. ISSN 2211-467X.
Li T., Baležentis T., Makutėnienė D., Štreimikienė D. [LEI], Kriščiukaitienė I.. Energy-related CO2 emission in European Union agriculture: Driving forces and possibilities for reduction In: Applied Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 180, p. 682-694. ISSN 0306-2619.
Štreimikienė D. [LEI], Šliogerienė J., Turskis Z.. Multi-criteria analysis of electricity generation technologies in Lithuania In: Renewable Energy. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2016, Vol. 85, p. 148-126. ISSN 0960-1481.
Štreimikienė D. [LEI], Navikaitė A., Varanavičius V.. Company’s value creation via customer satisfaction and environmental sustainability influence In: Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit, 2016, Vol. 12, Iss. 4, p. 19-28. ISSN 1800-5845.
Štreimikienė D. [LEI], Kasperowicz R.. Review of economic growth and energy consumption: A panel cointegration analysis for EU countries In: Renewable and sustainable energy reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 59, p. 1545-1549. ISSN 1364-0321.
Štreimikienė D. [LEI], Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Comparative assessment of external costs and pollution taxes in Baltic States, Czech Republic and Slovakia In: E&M Economics and Management = E&M Economie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2016, Vol. 19, No. 4, p. 4-18. ISSN 1212-3609.
Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T.. Kaya identity for analysis of the main drivers of GHG emissions and feasibility to implement EU “20–20–20” targets in the Baltic States In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 58, p. 1108-1113. ISSN 1364-0321.
Balitskiy S., Bilan Y., Strielkowski W., Štreimikienė D. [LEI]. Energy efficiency and natural gas consumption in the context of economic development in the European Union In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 55, p. 156-168. ISSN 1364-0321.
Angelopoulos D., Brückmann R., Jirouš F., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Noothout P., Psarras J., Tesnière L., Bretschopf B.. Risks and cost of capital for onshore wind energy investments in EU countries In: Energy & Environment . SAGE, 2016, Vol. 27 (1), p. 82-104. ISSN 0958-305X.
Angelopoulos D., Brückmann R., Jirouš F., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Noothout P., Psarras J., Tesnière L., Bretschopf B.. Risks and cost of capital for onshore wind energy investments in EU countries In: Energy & Environment. 2016, Vol. 27, Iss. 1, p. 82-104. ISSN 0958-305X.
Štreimikienė D. [LEI], Vasauskaitė J.. Energy efficiency development in Lithuanian furniture industry In: Journal of advanced management science. Rowland Heights: Engineering and technology publishing, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 9-15. ISSN 2168-0787.
Vasauskaitė J., Štreimikienė D. [LEI]. Evaluation of energy intensity in Lithuanian wood manufacturing sector In: Journal of economics, business and management. Singapore: IACSIT, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 633-637. ISSN 2301-3567.
Krakauskas M., Pažėraitė A. [LEI]. Eventual shortcomings of the electricity market model development in the Baltic States In: International journal on global business management and research. Tamilnadu, India: Rajalakshmi Educational Trust, 2016, Vol. 5, No. 1, p. 40-46. ISSN 2278-8425.

2015

Ališauskaitė-Šeškienė I. [LEI]. Barriers and market failures that influence the development of renewable energy sources In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 26-35. ISSN 1822-7554.
Varanavičius V.. Green offices: cost saving and environmental benefit In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 361-367. ISSN 1822-7554.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Termofikacinių elektrinių konkurencingumas šilumos ir elektros rinkose In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 94-102. ISSN 2335-2485.
Galinis A. [LEI], Alėbaitė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 70-78. ISSN 2335-2485.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Socio-economic Constraints on Energy development pathways: the case of nuclear power in Baltic countriesd In: International Journal on Global Business Management and Research. India: IJGBMR, Rajalakshmi Educational Trust, 2015, Vol. 4, Iss. 1, p. 46-61. ISSN 2278-8425.
Lobont O. R., Nicolescu A.K., Lapugean (Ignat) C.-R., Alėbaitė I. [LEI]. Is cultural diversity a determinant of the entrepreneurial activity? In: Transformations in business & economics. Kaunas: Vilniaus universitetas Kauno fakultetas, 2015, Vol. 14, No. 2B, p. 332-354. ISSN 1648-4460.
Cross S., Hast A., Kuhi-Thalfeldt R., Syri S., Štreimikienė D. [LEI], Denina A. Progress in renewable electricity in Northern Europe towards EU 2020 targets In: Renewable and sustainable energy reviews. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 52, p. 1768-1780. ISSN 1364-0321.
Bobinaitė V. [LEI]. Financial sustainability of wind electricity sectors in the Baltic states In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 47, p. 794-815. ISSN 1364-0321.
Pažėraitė A. [LEI]. Centralizuotos šilumos sektoriaus raida Lietuvoje: strategija ir praktika In: Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje.Kolektyvinė monografija . Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015, p. 201-219. ISBN 978-609-449-091-0.
Miškinis V. [LEI]. Respublikos kuro balansas, jo analizė In: Lietuvos energetika V. 1990-2014. Vilnius: „Lietuvos energetikų senjorų klubas“, „Trys žvaigždutės“, 2015, p. 135-151. ISBN 978-609-431-059-1.
Miškinis V. [LEI]. Lietuvos energetika 1990-2015 metais In: „Asmenybės“. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. I dalis. Vilnius: Leidybos idėjų centras, 2015, p. 146-152. ISBN 9786099557830.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI]. Comparative analysis of carbon dioxide emission factors for energy industries in European Union countries In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015, Vol. 51, p. 603-612. ISSN 1364-0321.
Baublys J., Miškinis V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Energy efficiency as precondition of energy security In: Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015, Vol. 4, No. 3, p. 197-208. ISSN 2029-7025.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. External economic effects of the development of energy sector: evaluation methodologies and their application In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2015, Vol. 213, p. 142-147. ISSN 1877-0428.
Štreimikienė D. [LEI]. Comparison of cost estimates of final disposal facilities for carbon dioxide and high-level radioactive waste In: Int. J. of Global Energy Issues. 2015, Vol. 37, p. 77-105. ISSN 0954-7118.

2013

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Tarvydas D. [LEI], Gatautis R. [LEI]. Renewable energy in the Lithuanian heating sector In: Energy Policy. 2013, Vol. 59, p. 32-43. ISSN 0301-4215.

2012

Alzbutas R. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis for economic optimisation of new energy source in Lithuania In: Progress in nuclear energy. Oxford: Elsevier, 2012, Vol. 61, p. 17-25. ISSN 0149-1970.

2011

Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Sustainable development and energy security level after Ignalina NPP shutdown In: Technological and economic development of economy. 2011, Vol. 17, No. 1, p. 5-21. ISSN 1392-8619.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
ODYSSEE-MURE project logo

Monitoring implementation of European energy efficiency: European Union Member States have obligations under the EU Energy Efficiency Directive (EED). The EU-funded ODYSSEE-MURE prDaugiau

2
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

3
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

4
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

5
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

6
ODYSSEE-MURE project logo

Pagrindinis ODYSSEE MURE 2015 projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visose ES šalyse bei visuDaugiau

7
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

3

PLANETS – tai Europos Komisijos Septintosios Bendrosios Programos finansuotas projektas, kuris siekia parengti patikimus energetikos technologijų raidos scenarijus 50 metų į priekį ESDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

The CASES Co-ordination Action has three principal objectives: I.To compile detailed estimates of both external and internal costs of energy production for different energy sources foDaugiau

2

Svarbiausi šio projekto tikslai: 1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios Daugiau

3

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

Projektas buvo skirtas įvairių energetikos ir ekonomikos raidos rodiklių bei energetikos politikos instrumentų Vidurio ir Rytų Europos šalyse ES šalyse kandidatėse lyginamajai analizeDaugiau

2

Objectives of the Forum of the European Network for Energy Economics Research ENER are: 1. To bring to debate latest research results based on both qualitative and relationship of enDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

3

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

4

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

Pažangi energetika Europai

1

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ES šalyse bei visuose ekonomikos seDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

4

The RES-H Policy project will assist Member States in preparing for the implementation of the forthcoming Directive on Renewables as far as aspects related to renewable heating and coDaugiau

5

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti ES elektros energijos rinkos dalyvius į diskusijas susijusias su žaliosios elektros energijos paramos politikos optimizavimu ir koordinavimu beiDaugiau

6

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

7

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AEDaugiau

8

Pagrindinis projekto tikslas: ištirti elektros gamybos šaltinių identifikavimo harmonizuoto standarto įgyvendinimo Europoje galimybes, visapusiškai įvertinant visus identifikavimo reiDaugiau

9

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

COST

1

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

2

Energy poverty (EP) - commonly understood as a household’s inability to secure socially- and materially-necessitated levels of energy services in the home - is prevalent across EuropeDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Public summary (Research questions, analytical and practical approach) The 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) network has great advantages in integration of low teDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

3
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. BeDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

ES energijos rinkos liberalizavimas stipriai paveikė sektoriaus pramoninę organizaciją. Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės (E.ON. Powergen, RWE, National Power, Innogy, EDF, EdDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419, finansuojamą iš EuropoDaugiau

3
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities" Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0201, finansuojamą iš Europos sDaugiau

5
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets““ nr. 09.3.3-LMT-K-Daugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Arvydas Galinis Vadovas (vyriaus. m. d.) 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Irena Alėbaitė j. m. d. 325-AK +37037401950 Irena.Alebaite@lei.lt
Karolis Andriuškevičius stažuotojas v. m. d. Karolis.Andriuskevicius@lei.lt
Viktorija Bobinaitė v. m. d. 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Mindaugas Česnavičius dokt. + j. m. d. Mindaugas.Cesnavicius@lei.lt
Ramūnas Gatautis m. d. 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt
Darius Karaša doktorantas Darius.Karasa@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė vyriaus. m. d. 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Vidas Lekavičius vyriaus. m. d. 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Vaclovas Miškinis vyriaus. m. d. 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Lina Murauskaitė m. d. 410-AK +37037401934 Lina.Murauskaite@lei.lt
Eimantas Neniškis dokt. + j. m. d. 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Egidijus Norvaiša v. m. d. 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Aušra Pažėraitė v. m. d. 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt
Kristina Rimkūnaitė doktorantė Kristina.Rimkunaite@lei.lt
Gintarė Stankūnienė doktorantė Gintare.Stankuniene@lei.lt
Dalia Štreimikienė vyriaus. m. d. 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt
Andrius Zuoza doktorantas Andrius.Zuoza@lei.lt

Paslaugos

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė
Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.
Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė
Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.
Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.
Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė
Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.