Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

Paslaugos aprašymas

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Panaudojimo galimybės

Elektros energijos sistemų darbo režimų tyrimas, įvertinant stacionarius ir dinaminius režimus Dažnio ir galio bei įtampos reguliavimo algoritmų sudarymas

Užklausa dėl produkto