Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Paslaugos aprašymas

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Panaudojimo galimybės

Tokie tyrimai būtini siekiant darniai vystyti bet kokią energetikos sistemą ar atskirus jos sektorius, patenkinti vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis, atsižvelgiant į įvairius išorinius apribojimus bei strateginius tikslus

Užklausa dėl produkto