EQ3/6 programa

Įrenginio modelis
8.0a versija
Pagaminimo vieta
JAV
Paskirtis

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius, skirtus teršalų (radionuklidų) cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Techniniai parametrai

Vandens tirpalų cheminės pusiausvyros geocheminėse sistemose skaitiniam tyrimui.

Užklausa dėl produkto