Fluidų srautų bei šilumos pernašos porėtoje/plyšiuotoje aplinkoje modeliavimas

Paslaugos aprašymas

Programa skirta fluidų tekėjimo ir šilumos pernašos per įvairius žemės sluoksnius modeliavimui.

Panaudojimo galimybės

Atliekynų inžinerinių ir gamtinių barjerų hidrogeologinė analizė; vandens, dujų, šilumos srautų pasiskirstymo įvairiose aplinkose nustatymas; teršalų pernašos sudėtingose struktūrose dėsningumų analizei.

Užklausa dėl produkto