FT-IR tyrimas

Paslaugos aprašymas

Biokuro ir atliekų dujofikavimo produktų, kietų ir skystų organinių ir neorganinių bandinių tyrimas IR spindulių pagalba ir analizė su Furje transformacija.

Panaudojimo galimybės

Nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinė analizė 8000-340 cm-1 ilgio bangų diapazone.

Užklausa dėl produkto