Gamtinių, pirolizės, suskystintųjų dujų, biodujų ir minėtų dujų mišinių šilumingumo analizė

Paskirtis

Dujinio kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė. Kitų kaloringų medžiagų (pvz. nuotekų dumblo, atliekų ir t.t) viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Techniniai parametrai

Kuro kokybinių rodiklių, kainos, gaunamo šilumos kiekio, šiluminių įrenginių efektyvumo vertinimai.

Užklausa dėl produkto