Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

Paslaugos aprašymas

Programa naudojama sausam ir drėgnam teršalų nusėdimui apskaičiuoti bei teršalų koncentracijoms ore įvertinti

Panaudojimo galimybės

Teršalų sklaidos aplinkoje iš įvairių taršos šaltinių vertinimas

Užklausa dėl produkto