ISC-Aermod View programa

Įrenginio modelis
8.0.5 versija
Pagaminimo vieta
Kanada
Paskirtis

Poveikio aplinkai vertinimas.

Techniniai parametrai
  • Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.
  • Program is designed for simulation of pollutants dispersion in atmosphere from various pollution sources.
Užklausa dėl produkto