Jonų chromatografijos sistema su terminio skaidymo įrenginiu

Įrenginio modelis
Dionex ICS 5000 DC-5 IKA AOD 1 Decomposition system
Pagaminimo vieta
JAV, Vokietija
Paskirtis

Anijonų analizė kietojo kuro mineralizuotuose mėginiuose, naudojant izokratinį arba gradientinį atskyrimą, savitojo elektros laidžio detekciją su eliuento supresija (slopinimu) Cl, F, Br kiekybinei analizei ir elektrocheminę detekciją I kiekybinei analizei.

Techniniai parametrai

Dviejų kanalų chromatografinė sistema, galinti vienu metu atlikti izokratinį Cl, F, Br skyrimą ir kiekybinę analizę bei I skyrimą ir kiekybinę analizę su atskiru mėginių ruošimo įrenginiu.

Užklausa dėl produkto