Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesnio šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimas

Paskirtis

Moksliniai kietojo kuro dujinimo tyrimai siekiant platesnio dujinės fazės taikymo arba jos kokybės gerinimo.

Techniniai parametrai

Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo reaktorių tyrimas.

Užklausa dėl produkto