Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro drėgnumo ir peleningumo analizę

Paskirtis

Tikslūs kuro drėgnumo ir peleningumo matavimai, kuro kokybinių rodiklių ir sudegimo vertinimas.

Techniniai parametrai

Kuro sudėties, kokybinių rodiklių, kainos, gaunamo šilumos kiekio, šiluminių įrenginių efektyvumo vertinimai. Atliekant kietųjų dalelių emisijų su dūmų dujomis ir kitais srautais į aplinką, valymo įrangos efektyvumo, mechaninių degimo proceso nuostolių, kuro šilumingumo ir įvairių skysčių ir kuro mišinių tankio matavimams.

Užklausa dėl produkto