Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų analizė

Paskirtis

Kure esančių cheminių elementų C/H/N/S ir O nustatymas, jo kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas.

Techniniai parametrai

Kuro sudėties, kokybinių rodiklių, kainos, gaunamo šilumos kiekio, šiluminių įrenginių efektyvumo vertinimai.

Užklausa dėl produkto