Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas ir analizė

Paskirtis

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršutinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.

Techniniai parametrai

Kuro kokybinių rodiklių, kainos, gaunamo šilumos kiekio, šiluminių įrenginių efektyvumo vertinimai.

Užklausa dėl produkto