Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Paslaugos aprašymas

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

Panaudojimo galimybės

Ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų darbų kontrolei, aplinkos taršos kontrolei.

Užklausa dėl produkto