Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.

Paslaugos aprašymas

Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;

Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.

Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.

Panaudojimo galimybės

Branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas

Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas

Užklausa dėl produkto