Masės pernašos procesų modeliavimas dinamiškai kintančiose kompleksinėse inžinerinėse ir/arba natūraliose gamtinėse sistemose

Paslaugos aprašymas

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje naudojant skaitinius metodus.

Panaudojimo galimybės

Radionuklidų pernašos iš atliekyno prognozė, deterministinis ir tikimybinis atliekyno ilgalaikės saugos vertinimas

Užklausa dėl produkto