MCNP/MCNPX

Įrenginio modelis
MCNP5 1.60 / MCNPX 2.7.0
Paskirtis

Neutronų, fotonų, elektronų arba susieto neutronų/fotonų/elektronų transporto išplėstinė 3D analizė Monte Karlo metodu, įskaitant galimybę apskaičiuoti kritinių sistemų tikrines vertes.

Užklausa dėl produkto