Metalų sudėties analizė

Paslaugos aprašymas

Juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymas

Panaudojimo galimybės

Pateikto pavyzdžio cheminė sudėties, jos pokyčių nustatymas, lydinių identifikavimas.

Užklausa dėl produkto