Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas

Paslaugos aprašymas

Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams

Panaudojimo galimybės

Neutronų ir kitų dalelių srautų modeliavimas, neutroninės medžiagų aktyvacijos įvertinimas, branduolinių sistemų kritiškumo prognozavimas

Užklausa dėl produkto