Parametrų (T, p, Δp, v) matavimai

Paskirtis

Temperatūros, slėgio, skirtuminio slėgio ir greičio matavimai, matavimo duomenų surinkimas ir registravimas.

Techniniai parametrai

Sistema skirta biokuro degimo kameroje ir degimo produktų traktuose temperatūrai, slėgiui, skirtuminiam slėgiui ir greičiui matuoti, registruoti ir rezultatams apdoroti biokuro deginimo efektyvumo tyrimuose.

Užklausa dėl produkto