PepS2

Įrenginio modelis
PepS2 4.0
Pagaminimo vieta
Šveicarija
Paskirtis

Programa skirta jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas skaičiavimui priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

Techniniai parametrai

Vamzdynų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms atominėse ir šiluminėse elektrinėse, o taip ir pat šilumos perdavimo tinkluose.

Užklausa dėl produkto