Scale+Keno3D

Įrenginio modelis
SCALE 6.1 + KENO3D
Paskirtis

Programinis paketas skirtas atlikti:

  • Kritiškumo 3D įvertinimą sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;
  • Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimą apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais;
  • Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizę 1D/3D sistemose;
  • Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymą;
  • Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimus;
  • Skerspjūvių bibliotekų parengimą pagal užsiduotas priklausomybes;
  • Neutronų ir fotonų srautų įvertinimą geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.
Užklausa dėl produkto