Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas

Paslaugos aprašymas

Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.

Panaudojimo galimybės

Įrangos komunikacijos su personaliniais kompiuteriais kūrimas.

Gaunamų rezultatų vizualizacija, rezultatų neapibrėžtumo, parametrų jautrumo analizė.

Užklausa dėl produkto