Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos tyrimas bei vertinimas.

Paslaugos aprašymas

Visapusiška tikimybinė saugos analizė ir kiekybinis konstrukcijų pažeidimo bei didelio ir staigaus kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką rizikos įvertinimas.

Panaudojimo galimybės

Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos įvertinimas.

Užklausa dėl produkto