Teršalų (radionuklidų) sklaidos ir sunykimo natūralioje aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas

Paslaugos aprašymas

Teršalų (radionuklidų) pasiskirstymo aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Panaudojimo galimybės

Radioaktyviųjų atliekų atliekyno saugos vertinimas, inžinerinių ir gamtinių barjerų funkcionavimo analizė, radionuklidų pasiskirstymo ekosistemose analizė, potencialios žmonių apšvitos, susijusios su atliekų šalinimu atliekyno, vertinimas

Užklausa dėl produkto