Diana Meilutytė-Lukauskienė

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
418-AK
Telefonas:
+37037401981

Publikacijos

Straipsnis

2021

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Pakhomau A., Nazarenko S. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Geographical concerns regarding flood hydrology in the southeastern area of the Baltic Sea basin In: Hydrological Sciences Journal. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, Vol. 66, No. 14, p. 2089-2101. ISSN 0262-6667.

2020

Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Features and causes of catastrophic floods in the Nemunas River basin In: Hydrology Research. London: IWA PUBLISHING, 2020, Vol. 51, No. 2, p. 308-321. ISSN 0029-1277, eISSN 2224-7955.
Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Uncertainty of annual runoff projections in Lithuanian rivers under a future climate In: Hydrology Research. London: IWA PUBLISHING, 2020, Vol. 51, No. 2, p. 257-271. ISSN 0029-1277, eISSN 2224-7955.

2019

Gailiušis B. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas In: Energetika. 2019, Vol. 64, No. 4 , ISSN 1822-8836.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Virbickas T., Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Kažys J., Bukantis A., Kesminas V., Povilaitis A., Dainys J., Akstinas V. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI]. Fish assemblages under climate change in Lithuanian rivers In: Science of the Total Environment. Elsevier, 2019, Vol. 661, p. 563-574. ISSN 0048-9697.
Dainys J., Jakubavičiūtė E., Gorfine H., Pūtys Ž., Virbickas T., Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Povilaitis A., Bukantis A., Kažys J., Ložys L.. Predicted climate change effects on European perch (Perca fluviatilis L.) – A case study from the Curonian Lagoon, south-eastern Baltic In: Estuarine, Coastal and Shelf Science. Elsevier, 2019, Vol. 221, p. 83-89. ISSN 0272-7714., eISSN 1096-0015.
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Consequence of meteorological factors on flood formation in selected river catchments of Lithuania In: Meteorological Applications. 2019, Vol. 26, p. 232-244. ISSN 1350-4827, eISSN 1469-8080.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Samosionokas J.. Remediation of organochlorine pesticides contaminated soil using thermal plasma In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 122-130. ISSN 0235-7208.

2016

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Konferencija „Jaunoji energetika 2016“ In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. v-vii. ISSN 0235-7208.

2015

Jablonskis J., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Neries hidroenergija In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 141-148. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2018

Jurgelėnaitė A. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Response of Water Temperature to Past and Future Climate Variability in Lithuanian Rivers In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 333-334. ISBN 978-981-11-2731-1.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2021

Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Virbickas T.. Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, T. 67, Nr. 1, p. i-iii. Scopus . ISSN 0235-7208.

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Ar pakis Lietuvos upių vandens ekosistemų gyvavimo sąlygos XXI a. pabaigoje? In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 2, p. 1-3. ISSN 0235-7208.

2017

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, Vol. 63, Nr. 3, p. V-VI. ISSN 0235-7208.

2015

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Konferencija „Jaunoji energetika 2015“ džiugino savo programa ir gausiu būriu užsienio svečių In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 2, p. 4-7. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

2

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis „Tyrėjų nakties“ tikslas - priartinti mokslo darbuotojus prie plačiosios visuomenės, siekiant sustiprinti mokslininkų viešąjį pripažinimą, pagrindDaugiau

Interreg

1

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

2
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

3
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

4

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau

COST

1

Many complex process-based models are available in Europe to project future climate impacts. Yet, the current climate impact research community is fragmented, modeling mostly individuDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projekto „Klimatas ir energetinės sistemos“ tikslas yra plačiau susipažinti su klimato kaitos pokyčiais ateityje ir įvertinti šių pokyčių įtaką Šiaurės šalių energetinės sistemos vystDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projekto esmę sudaro Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų tinklo, veiklos stiprinimas ir jos narių bendrųjų gebėjimų ugdymas. Projekto metu plDaugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau Programos) tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas moksDaugiau