Kalorimetras

Įrenginio modelis
IKA C5003C
Pagaminimo vieta
Vokietija
Paskirtis
  • Analizė pagal DIN 51900 (1977/84), ASTM D240 (2002), ASTM D4809 (2000), ASTM 1989 (1992), ASTM 5468 (2002), ASTM 5865 (2001), ASTM E711, arba lygiaverčiams standartams;
  • Biokuro, jo mišinių ir degiųjų atliekų šilumingumo tyrimams, siekiant ištirti šio kuro energetinę vertę ir tinkamumą naudoti deginimo įrenginiuose;
  • Vartotojo pasirenkami 3 analizės metodai (adiabatinis, dinaminis izoperibolinis), esant skirtingoms atraminėms temperatūroms.
Techniniai parametrai
  • Išorinis aušinimo modulis suderintas su kalorimetrine sistema;
  • Automatinis kalorimetrinės talpyklos užpildymas deguonimi ir degimo produktų šalinimas;
  • Bandinio uždegimas visiškai automatinis;
  • Automatinis kalorimetrinės talpyklos atpažinimas.
Užklausa dėl produkto