Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė

Paskirtis

Kuro sudėtyje esančių elementų Ag/Al/As/Au/B/Ba/Be/Bi/Ca/Cd/Ce/Co/Cr/Cs/Cu/Dy/Er/Eu/Fe/Ga/Gd/Ge/Hf/Hg/Ho/In/Ir/K/La/Li/Lu/Mg/Mn/Mo/Na/Nb/Nd/Ni/Os/Pb/Pd/Pr/Pt/Rb/Re/Rh/Ru/S/Sb/Sc/ Se/Si/Sm/Sn/Sr/Ta/Tb/Te/Th/Ti/Tl/T m/U/V/W/Y/Yb/Zn/Zr nustatymas siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.

Techniniai parametrai

Įrenginys skirtas kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą elementinės sudėties – šalutinių elementų, įeinančių į įvairių rūšių kurą ir dažnai kenksmingų aplinkai vertinimas.

Užklausa dėl produkto