MIKE 21 modeliavimo sistema

Įrenginio modelis
2012 m. versija
Gamintojas
Danijos hidraulikos institutas
Pagaminimo vieta
Danija
Paskirtis

Bangų, hidrodinaminių procesų ir nešmenų pernašos modeliavimas vandens telkiniuose (dviejų dimensijų modeliai).

Techniniai parametrai

Dvimačių gardelių skaičius neribojamas. Modelių sistemos pagalba vandens telkiniuose gali būti suskaičiuojamas bangų parametrų pasiskirstymas, tėkmės greičių struktūra, vandens lygiai ir debitai, nešmenų akumuliacijos ir dugno erozijos pokyčiai.

Užklausa dėl produkto
  Susiję
  Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

  Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

  Greitas vidutinio tikslumo cheminės sudėties tyrimas EDS mikroanalizės sistema

  Kiekybiškai ir kokybiškai nustatoma bandinio elementinė sudėtis detektuojant cheminius elementus nuo Boro5 iki Americio95 pasirinktame taške (erdvinė skyra 1-2 μm, priklausomai nuo matavimo sąlygų informacija gaunama iš 0,5-2 μm gylio). Taip pat yra galimybė bandinio plote nustatyti atskirų cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį.

  Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

  Programa naudojama sausam ir drėgnam teršalų nusėdimui apskaičiuoti bei teršalų koncentracijoms ore įvertinti