Hidrologijos laboratorija (33)

Laboratorijos vadovė
Jūratė Kriaučiūnienė
Dr.

Hidrologijos laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • Klimato ir upių nuotėkio kaitos analizė;
 • Ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai klimato kaitos sąlygomis;
 • Bangų, hidrodinaminių ir nešmenų procesų tyrimai vandens telkiniuose;
 • Energetikos ir transporto objektų poveikio aplinkai tyrimai;
 • Duomenų apie Lietuvos vandens telkinius (upes, tvenkinius, Kuršių marias ir Baltijos jūrą) kaupimas ir analizė.

Tyrimų objektai ir uždaviniai

Svarbiausi laboratorijos tyrimų objektai – Lietuvos upės ir ežerai, Kuršių marios bei Baltijos jūra. Ekstremalūs gamtos reiškiniai – audros, potvyniai ir žmonių ūkinė veikla (energijos gamyba, laivyba, tvenkiniai) lemia šių vandens telkinių būklę. Todėl vandens telkinių būklės pokyčių vertinimas yra vienas svarbiausių tyrimų tikslų.

Naudojantis hidrografinių ir hidrometeorologinių duomenų bazėje sukaupta informacija ir taikant naujausius skaitmeninio modeliavimo metodus, laboratorijoje sprendžiami šie uždaviniai:

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO STUDIJOS

  • Antropogeninės veiklos vandens telkiniams vertinimas;
  • Rekonstruojamų ir naujai statomų uostų poveikio aplinkai vertinimas;
  • Energetinių objektų poveikio aplinkai vertinimas;
  • Vandens transporto poveikio aplinkai vertinimas.

VANDENS TELKINIŲ SKAITMENINIS MODELIAVIMAS

  (taikomi modeliai MIKE21, HBV, ArcGIS, SWATir t.t.)

  • Hidrologiniai ir hidrodinaminiai procesai;
  • Bangų sklaida;
  • Sedimentacijos procesai;
  • Taršos sklaida.

KLIMATO KAITOS ĮTAKOS VANDENS TELKINIAMS VERTINIMAS

  • Klimato kaitos scenarijų parinkimas;
  • Upių nuotėkio prognozės XXI amžiuje;
  • Upių ir jūros energijos išteklių vertinimas.

Publikacijos

2024

Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Impact of Hydropower Plants on the River Hydromorphological Processes in the Context of Climate Change In: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions 3rd Edition Proceedings of 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-3), Tunisia 2021. Cham: Springer, 2024, p. 257-259. ISSN 2522-8714, eISSN 2522-8722 ISBN 978-3-031-43921-6, eISBN 978-3-031-43922-3.
Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Warming Climate-Induced Changes in Lithuanian River Ice Phenology In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 2, 725, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Kobets Y., Akstinas V. [LEI], Sharifi A., Haghighi A. T., Hashemi H., Kokorite I., Ozolina B.. Hydro-meteorological droughts across the Baltic Region: The role of the accumulation periods In: Science of The Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 913, 169669, p. 1-21. ISSN 0048-9697.
Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Vezza P., Kriaučiūnienė J. [LEI], Rakauskas V., Steponėnas A., Jurgelėnaitė A. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Nazarenko S. [LEI]. Multicomponent assessment of the impact of hydropower cascade on fish metrics In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 906, 167541, p. 1-10. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.

2023

Gurjazkaitė K. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Effect of teleconnection patterns on the runoff formation of Lithuanian rivers during the warm period In: Book of Abstracts of the International Conference of Young Scientists on Meteorology, Hydrology and Environmental Monitoring (ICYS-MHEM). Kyiv: Ukrainian Hydrometeorological Institute, 2023, p. 10-10..
Engeland K., Klavins M., Koisuvalo H., Kriaučiūnienė J. [LEI], Lode E., Snorrason A., Zhang L., Bauer-Gottwein P., Harðardóttir J.. NHF 50 years In: Hydrology Research. London: IWA Publishing, 2023, Vol. 54, Iss. 9, p. 1-7. ISSN 1998-9563, eISSN 2224-7955.
Stakėnienė R., Jokšas K., Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Raudonytė-Svirbutavičienė E.. Nutrient loadings and exchange between the Curonian Lagoon and the Baltic Sea: Changes over the past two decades (2001–2020) In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 23, 4096, p. 1-21..
Bertola M., Blöschl G., Bohac M., Borga M., Kriaučiūnienė J. [LEI], et al. Megafloods in Europe can be anticipated from observations in hydrologically similar catchments In: Nature Geoscience . Berlin: Nature Portfolio, 2023, Vol. 16, p. 982-988. ISSN 1752-0894, eISSN 1752-0908.
Nazarenko S. [LEI]. Hydrological drought forecast for Lithuania according to standardised water level index In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 76-76. ISSN 2783-6339.
Nazarenko S. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Putrenko V., Kriaučiūnienė J. [LEI]. Evaluating Hydrological Drought Risk in Lithuania In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, 2830, p. 1-18. ISSN 2073-4441.
Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Projections of wind climate and wave energy resources in Lithuanian territorial waters of the Baltic Sea in the 21st century In: Oceanologia . Sopot: Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences. Production and hosting by Elsevier B.V., 2023, Vol. 65, Iss. 4, p. 534-547. ISSN 0078-3234.
Nazarenko S. [LEI]. Assessment of the hydrological drought risk in Lithuanian sub-basins In: Abstracts for '1st international drought symposium and workshops' (online). Brussels: Vrije Universiteit Brussel (VUB), 2023, p. 1-1..
Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Projections of baltic sea wave energy resources according to shared socioeconomic pathways (ssp) scenarios In: Book of Abstracts WECANet COST Action CA17105 Conference Ghent, Belgium March 6-7 March 2023 . Belgium: COST (European Cooperation in Science and Technology), 2023, p. 32-32. ISBN 9789080928138.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Povilaitis A.. The Development of a Hydrological Drought Index for Lithuania In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 8, 1512, p. 1-20. ISSN 2073-4441.
Akstinas V. [LEI], Gurjazkaitė K. [LEI]. Alterations of ecological flow variables in Lithuanian rivers under climate change conditions In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 4-4..
Nazarenko S. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Determination of hydrological drought by daily water level data In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 2-2..
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Variability of the hydrometeorological parameters of the curonian lagoon in two climate normal periods In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 1-1..

2022

Akstinas V. [LEI], Kriščiūnas A., Šidlauskas A., Čalnerytė D., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Fyleris T., Nazarenko S. [LEI], Barauskas R.. Determination of River Hydromorphological Features in Low-Land Rivers from Aerial Imagery and Direct Measurements Using Machine Learning Algorithms In: Water. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 24, 4114, p. 1-21. ISSN 2073-4441.
Larsson R., Belinskij A., Kløve B., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Lode E., Skarbøvik E., Akstinas V. [LEI]. Coordination of water policies for quality and quantity: experiences from Nordic and Baltic countries In: Hydrology Research. London: IWA Publishing, 2022, Vol. 53, No. 9, p. 1166-1185. ISSN 1998-9563, eISSN 2224-7955.
Adžgauskas G. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Estimation of uncertainties in the projections of Lithuanian rivers hydro-energy resources In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 18-23. ISSN 2783-6339.
Blauhut V., Stoelzle M., Ahopelto M., Brunner M., Teutschbein C., Wendt D. E., Akstinas V. [LEI], et al. Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management In: Natural Hazards Earth System Sciences . Gottingen: COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, 2022, Vol. 22, p. 2201-2217. ISSN 1561-8633, eISSN 1684-9981.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Virbickas T.. Hidrotechnikos statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas siekiant išsaugoti i vandens ekosistemas In: Žemėtvarka ir hidrotechnika. Kauno r. Akademija: Lietuvos žemėtvarkos ir hidromechanikos inžinierių sąjunga, 2022, Nr. 1, p. 52-59. ISSN 1648-3014.
Nazarenko S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Spatial and Temporal Patterns of Low-Flow Changes in Lowland Rivers In: Water. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 801, p. 1-19. ISSN 2073-4441.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Vaitulionytė M., Tomkevičienė A. [LEI]. Behaviour of the 2010 flood in Lithuania: management and socio-economic risks In: Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 27, 23, p. 1-29. ISSN 1381-2386, eISSN 1573-1596.
Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Spatial and Temporal Changes in Hydrological Regionalization of Lowland Rivers In: International Journal of Environmental Research. Cham: Springer, 2022, Vol. 16, p. 1-14. ISSN 1735-6865.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Patterns of Past and Future Droughts in Permanent Lowland Rivers In: Water . Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 71, p. 1-33. ISSN 2073-4441.

2021

Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Rakauskas V., Negro G., Vezza P.. The Combined Impact of Hydropower Plants and Climate Change on River Runoff and Fish Habitats in Lowland Watersheds In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 3508, p. 1-21. ISSN 2073-4441.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Pakhomau A., Nazarenko S. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Geographical concerns regarding flood hydrology in the southeastern area of the Baltic Sea basin In: Hydrological Sciences Journal. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, Vol. 66, No. 14, p. 2089-2101. ISSN 0262-6667.
Gailiušis B. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Lietuvos vandens telkinių antropogeninių pokyčių žalos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, Vol. 67, Nr. 1-2, p. 69-76. Scopus . ISSN 0235-7208.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Virbickas T.. Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, T. 67, Nr. 1 - 2, p. i-iii. Scopus . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Nazarenko S. [LEI]. Selection of regional climate models for use in hydrological modeling of Lithuanian rivers In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1231-1231. ISSN 1822-7554.
Adžgauskas G. [LEI]. Regional climate models data adaptation for the projection of the lithuanian rivers runoff In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1176-1184. ISSN 1822-7554.
Šarauskienė D. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Analysis of Hydrologic Regime Changes Caused by Small Hydropower Plants in Lowland Rivers In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (14), 1961, p. 1-23. ISSN 2073-4441.
Capdevila D. J., Arandia I. I., Soriano C. Q., Basdeki A., Calleja E. J., DeGirolamo A. M., Gilvear D., Ilhéu M., Kriaučiūnienė J. [LEI], Logar I., Loures L., Padło T.. Disentangling the complexity of socio-cultural values of temporary rivers In: ECOSYSTEMS AND PEOPLE . Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, Vol. 17, No. 1, p. 235-247. Scopus . ISSN 2639-5908 , eISSN 2639-5916.
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Long-term Future Impact of Runoff Changes on Hydrotechnical Structures in Low-land Rivers In: Conference Proceedings WATER RESEARCH AND INNOVATIONS IN DIGITAL ERA 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia . Riga: RTU - Rygos technikos universitetas, 2021, p. 15-21. ISBN 978-9934-22-618-2.

2020

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Prediction of wave energy resources of the Baltic Sea under climate change In: ook of Abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy. Online, November 26-27, 2020. Florencija: COST, 2020, p. 40. ISBN 9789080928107.
Nazarenko S. [LEI]. Intermittent rivers in the Lithuania In: ECOLOGY.HUMAN.SOCIETY. XXІ International Science Conference Kyiv, Ukraine, May 21-22, 2020, HANDBOOK of the ХХI International Science Conference ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY. 2020, UDC 504.453, p. 279-281..
Virbickas T., Vezza P., Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Steponėnas A.. Impacts of low-head hydropower plants on cyprinid-dominated fish assemblages in Lithuanian rivers In: Scientific Reports. Berlin: Nature Research, 2020, Vol. 10, 21687, p. 1-14. Scopus. ISSN 2045-2322.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Patterns of low flow and intermittency in the rivers of water surplus zone In: AGU Fall Meeting 2020, virtual conference, 1-17 December 2020. JAV: 2020, p. 1-9..
Nazarenko S. [LEI]. Intermittent rivers in the Lithuania In: HANDBOOK of the ХХI International Science Conference ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY (21-22 May, 2020 Кyiv, Ukraine). Kyiv: КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря Сікорського , 2020, p. 279-281..
Nazarenko S. [LEI]. Lietuvos upių minimalaus nuotėkio kaita / Low flow changes in the Lithuanian rivers In: 13-oji Jaunųjų mokslininkų konferencija BIOATEITIS: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos (Pranešimų santraukos). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, p. 36-36. ISBN 978-9986-08-078-7.
Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Impact of physico‐geographical factors and climate variability on flow intermittency in the rivers of water surplus zone In: Hydrological Processes. Hoboken: Wiley, 2020, Vol. 34, Iss. 24, p. 4727-4739. ISSN 0885-6087, eISSN 1099-1085.
Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Influence of climate change on the ice conditions of the Curonian Lagoon In: Oceanologia. Sopot: POLISH ACAD SCIENCES INST OCEANOLOGY, 2020, Vol. 62, Iss. 2, p. 164-172. ISSN 0078-3234, eISSN 2300-7370..
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Features and causes of catastrophic floods in the Nemunas River basin In: Hydrology Research. London: IWA PUBLISHING, 2020, Vol. 51, No. 2, p. 308-321. ISSN 0029-1277, eISSN 2224-7955.
Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Uncertainty of annual runoff projections in Lithuanian rivers under a future climate In: Hydrology Research. London: IWA PUBLISHING, 2020, Vol. 51, No. 2, p. 257-271. ISSN 0029-1277, eISSN 2224-7955.
Jablonskis J., Tomkevičienė A. [LEI]. Nemuno hidrologiniai tyrimai In: Viešvilė. „Lietuvos valsčiai“ monografija. Vilnius: „Versmės“ leidykla, 2020, I dalis, 40 serija, p. 77-98. ISSN 1822-489X ISBN 978-609-486-010-2.

2019

Kriaučiūnienė J. [LEI], Virbickas T., Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Kažys J., Bukantis A., Kesminas V., Povilaitis A., Dainys J., Akstinas V. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI]. Fish assemblages under climate change in Lithuanian rivers In: Science of the Total Environment. Elsevier, 2019, Vol. 661, p. 563-574. ISSN 0048-9697.
Dainys J., Jakubavičiūtė E., Gorfine H., Pūtys Ž., Virbickas T., Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Povilaitis A., Bukantis A., Kažys J., Ložys L.. Predicted climate change effects on European perch (Perca fluviatilis L.) – A case study from the Curonian Lagoon, south-eastern Baltic In: Estuarine, Coastal and Shelf Science. Elsevier, 2019, Vol. 221, p. 83-89. ISSN 0272-7714., eISSN 1096-0015.
Gailiušis B. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas In: Energetika. 2019, Vol. 64, No. 4 , ISSN 1822-8836.
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Consequence of meteorological factors on flood formation in selected river catchments of Lithuania In: Meteorological Applications. 2019, Vol. 26, p. 232-244. ISSN 1350-4827, eISSN 1469-8080.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Samosionokas J.. Remediation of organochlorine pesticides contaminated soil using thermal plasma In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 122-130. ISSN 0235-7208.

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Ecological flow estimation in Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 175-176. ISBN 978-981-11-2731-1.
Jurgelėnaitė A. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Response of Water Temperature to Past and Future Climate Variability in Lithuanian Rivers In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 333-334. ISBN 978-981-11-2731-1.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Ar pakis Lietuvos upių vandens ekosistemų gyvavimo sąlygos XXI a. pabaigoje? In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 2, p. 1-3. ISSN 0235-7208.
Akstinas V. [LEI]. Jubilee 15th Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) at Lithuanian Energy Institute In: EUROSAFE News August 2018. [online]: eurosafe-forum.org, 2018, [Accessed 31 August 2018]. Available from: https://www.eurosafe-forum.org/node/480..
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Assessment of wave climate and energy resources in the Baltic Sea nearshore (Lithuanian territorial water) In: Oceanologia. Sopot, Poland: Elsevier, 2018, Vol. 60 , p. 207-218. ISSN 0078-3234.
Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliuraitė V.. Recent aridity trends and future projections in the Nemunas River basin In: Climate Research. Oldendorf, Germany: Inter Research, 2018, Vol. 75, No. 2, p. 143-154. ISSN 0936-577X, eISSN 1616-1572.
Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Bukantis A., Kažys J., Povilaitis A., Ložys L., Kesminas V., Virbickas T., Pliuraitė V.. Projection of Lithuanian river runoff, temperature and their extremes under climate change In: Hydrology research. London: IWA, 2018, Vol. 49, Iss. 2, p. 344-362. ISSN 0029-1277.
Jurgelėnaitė A. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Reihan A., Latkovska I., Apsite E.. Spatial distribution and temporal changes in river water temperature in the Baltic States In: Hydrology research. London: IWA, 2018, Vol. 49, Iss. 2, p. 318-331. ISSN 0029-1277.

2017

Gailiušis B. [LEI], Kinderis Z., Lietuvninkas G., Ruplys B., Vaišnoras A.. Lietuvos tvenkinių žinynas Vilnius: Projektų analizės institutas, 2017, p. 332. ISBN 978-609-8082-28-9.
Jarmalavičius D., Žilinskas G., Pupienis D., Kriaučiūnienė J. [LEI]. Subaerial beach volume change on a decadal time scale: the Lithuanian Baltic Sea coast In: Zeitschrift fur Geomorphologie. 2017, Vol. 61, No. 2, p. 149-158. ISSN 0372-8854.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Insight into variability of spring and flash flood events in Lithuania In: Acta geophysa. Cham: Springer, 2017, Vol. 65, Iss. 1, p. 89-102. ISSN 1895-7455.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.
Kriaučiūnienė J. [LEI]. Impact of climate change and other abiotic environmental factors on aquatic ecosystems In: Environmental Research, Engineering and Management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017, Vol. 73, Nr. 2, p. 5-6. ISSN 1392-1649.
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, Vol. 63, Nr. 3, p. V-VI. ISSN 0235-7208.
Akstinas V. [LEI]. Cohesion of statistical downscaling methods and projections of meteorological parameters over Lithuania In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 368-377. ISSN 1822-7554.

2016

Akstinas V. [LEI]. Low flow projections of the south-eastern Lithuanian rivers in 21st century In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 317-325. ISSN 1822-7554.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Konferencija „Jaunoji energetika 2016“ In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. v-vii. ISSN 0235-7208.
Hundecha Y., Sunyer M. A., Lawrence D., Madsen H., Willems P., Bürger G., Kriaučiūnienė J. [LEI], Loukas A., Martinkova M., Osuch M., Vasiliades L., von Christierson B., Vormoor K., Yücel I.. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme flow indices across Europe In: Journal of Hydrology. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 541, p. 1273-1286. ISSN 0022-1694.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Vircava L., Šarauskienė D. [LEI], Kublina A., Spradze I., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Evaluation of mixing zones in a Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Hydrology research. Londonas: IWA, 2016, Vol. 47, Iss. 4, p. 736-747. ISSN 1988-9563.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Klimato kaitos įtakos Lietuvos vandens ištekliams tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 87-101. ISSN 0235-7208.

2015

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Konferencija „Jaunoji energetika 2015“ džiugino savo programa ir gausiu būriu užsienio svečių In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 2, p. 4-7. ISSN 0235-7208.
Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Flood pattern changes in the Lithuanian rivers In: Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата: материалы Международной научн. конф.. Минск, Белорус: 2015, p. 175-177. ISBN 978-985-553-278-2.
Tomkevičienė A. [LEI]. Apgintos daktaro disertacijos In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 13-14. ISSN 0235-7208.
Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Europos mokslininkai apie potvynių dažnio tyrimus įvairiose šalyse (COST veikla ES0901 FloodFreq) In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 3-5. ISSN 0235-7208.
Mediero L., Kjeldsen T. R., Macdonald N., Kohnova S., Merz B., Vorogushyn S., Wilson D., Alburquerque T., Blöschl G., Bogdanowicz E., Castellarin A., Hall J., Kobold M., Kriaučiūnienė J. [LEI], Lang M., Madsen H., Onuşluel Gül G., Perdigão R.A.P., Roald L. A., Salinas J. L., Toumazis A. D., Veijalainen N., Þórarinsson Óðinn. Identification of coherent flood regions across Europe by using the longest streamflow records In: Journal of Hydrology. 2015, Vol. 528, p. 341-360. ISSN 0022-1694.
Sunyer M. A., Hundecha Y., Lawrence D., Madsen H., Willems P., Martinkova M., Vormoor K., Bürger G., Hanel M., Kriaučiūnienė J. [LEI], Loukas A., Osuch M., Yücel I.. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe In: Hydrology and Earth System Sciences. Germany: Publications Copernicus, 2015, Vol. 19, p. 1827-1847. ISSN 1027-5606.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI]. Klaipėdos uosto plėtra sąsiaurio hidrodinamikos aspektu In: Mokslas ir technika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, Nr. 1/2, p. 18-21. ISSN 0134-3165.
Jablonskis J., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Neries hidroenergija In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 141-148. ISSN 0235-7208.
Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Reihan A., Klavis M.. Flood pattern changes in the rivers of the Baltic countries In: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015, Vol. 23, Iss. 1, p. 28-38. ISSN 1648-6897.
Kayhko J., Apsite E., Bolek A., Filatov N., Kondratyev S., Korhonen J., Kriaučiūnienė J. [LEI], Lindstrom G., Nazarova L., Pyrh A., Sztobryn M.. Recent change – river run-off and Ice cover In: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin Regional Climate Studies. Springer, 2015, p. 99-116. ISBN 978-3-319-16005-4 , eISBN 978-3-319-16006-1 .

2014

Kjeldsen T. R., Macdonald N., Lang M., Mediero L., Albuquerque T., Bogdanowicz E., Brazdil R., Castellarin A., David V., Fleig A., Onuşluel Gül G., Kriaučiūnienė J. [LEI], Kohnova S., Merz B., Nicholson O., Roald L. A., Salinas J. L., Šarauskienė D. [LEI], Šraj M., Strupczewski W., Szolgay J., Toumazis A., Vanneuville W., Veijalainen N., Wilson D.. Documentary evidence of past floods in Europe and their utility in flood frequency estimation In: Journal of Hydrology. 2014, Vol. 517, p. 963-973. ISSN 0022-1694.
Hall J., Arheimer B., Borga M., Brazdil R., Kriaučiūnienė J. [LEI], et al. Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment 2014, Vol. 18, p. 2735-2772. ISSN 1027-5606.

2013

Kriaučiūnienė J. [LEI], Žilinskas G., Pupienis D., Jarmalavičius D., Gailiušis B. [LEI]. Impact of Šventoji port jetties on coastal dynamics of the Baltic sea In: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2013, Vol. 21, No. 2, p. 114-122. ISSN 1648-6897.

2012

Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Estimation of uncertainty sources in the projections of Lithuanian river runoff In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2012, Vol. 27, p. 769-784. ISSN 1436-3240.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Barauskienė D. [LEI], Reihan A., Koltsova T., Lizuma L., Šarauskienė D. [LEI]. Variability in temperature, precipitation and river discharge in the Baltic States In: Boreal Environment Research. 2012, Vol. 17, p. 150-162. ISSN 1239-6095, eISSN 1797-2469.

2011

Gailiušis B. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. The variability of long-term runoff series in the Baltic Sea drainage basin In: Baltica. 2011, Vol. 24, No. 1, p. 45-53. ISSN 0067-3064.

2010

Projektai

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

2

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis „Tyrėjų nakties“ tikslas - priartinti mokslo darbuotojus prie plačiosios visuomenės, siekiant sustiprinti mokslininkų viešąjį pripažinimą, pagrindDaugiau

LIFE programa

1

The Project will implement the National Water Sector Plan, ensuring elimination or mitigation of significant impacts of prevailing pressures and contributing to achieving good status Daugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projekto „Klimatas ir energetinės sistemos“ tikslas yra plačiau susipažinti su klimato kaitos pokyčiais ateityje ir įvertinti šių pokyčių įtaką Šiaurės šalių energetinės sistemos vystDaugiau

Interreg

1

Projekto santrauka: Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncDaugiau

2

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

3
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

4
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

5

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau

COST

1

Projekto aprašas: Hidroenergetika atlieka svarbų vaidmenį Europoje, suteikdama unikalų saugios, pigios ir švarios elektros energijos derinį. Tai vis dar yra vienas didžiausių atsinauDaugiau

2

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

3

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

4

2009-2014 m. COST veikla ES0901 subūrė dalyvius, atstovaujančius įvairias mokslo ir tyrimų institucijas iš 25 Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

2

Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Projektas užtikrina Klaipėdos universiteto ir kitų Jūrinio slėnio partDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Upių hidromorfologinės savybės yra svarbios nustatant vandens telkinio kokybę, jo raidą dėl netoliese vykstančių kraštovaizdžio pokyčių ir galimą poveikį ekosistemai. Viena vertus, tiDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau Programos) tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas moksDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Jūratė Kriaučiūnienė vadovė (vyriaus. m. d.) 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt
Vytautas Akstinas v. m. d. 421-AK +37037401967 Vytautas.Akstinas@lei.lt
Karolina Gurjazkaitė dokt. + j. m. d. 422-AK +37037401968 Karolina.Gurjazkaite@lei.lt
Valdas Irbinskas Specialistas 429-AK +37037401970 Valdas.Irbinskas@lei.lt
Darius Jakimavičius v. m. d. 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt
Aldona Jurgelėnaitė m. d. 416-AK +37037401964 Aldona.Jurgelenaite@lei.lt
Diana Meilutytė-Lukauskienė v. m. d. 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
Serhii Nazarenko j. m. d. 412-AK +37037401966 Serhii.Nazarenko@lei.lt
Diana Šarauskienė v. m. d. 425-AK +37037401969 Diana.Sarauskiene@lei.lt
Aldona Tomkevičienė j. m. d. 413-AK +37037401963 Aldona.Tomkeviciene@lei.lt