Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje

Paslaugos aprašymas

Kompleksinės požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė naudojant skaitinius metodus.

Panaudojimo galimybės

Radioaktyviųjų atliekų atliekyno inžinerinių struktūrų sąveikos su aplinka modeliavimas, teršalų pernašos prognozė vienalytėje/nevienalytėje aplinkoje.

Užklausa dėl produkto