Nerijus Striūgas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
101-LK
Telefonas:
+37037401877

Publikacijos

Straipsnis

2021

Kiminaitė I., Striūgas N. [LEI]. Conversion of sunflower seed shells into valuable energy products and their analysis In: Industrial engineering 2021: international young researchers conference notification material, May 13, 2021, Kaunas, Lithuania . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 81-86. ISSN 2538-6727.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Influence of carbon black filler on pyrolysis kinetic behaviour and TGFTIR-GCeMS analysis of glass fibre reinforced polymer composites In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 233, 121167, p. 1-14. ISSN 0360-5442 , eISSN 1873-6785.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behaviour of Glass Fibre-Reinforced Epoxy Resin Composites Using Linear and Nonlinear Isoconversional Methods In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 10, 1543, p. 1-18. ISSN 2073-4360.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis and gasification kinetic behavior of mango seed shells using TG-FTIR-GC–MS system under N2 and CO2 atmospheres In: Renewable energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 173, p. 733-749. ISSN 0960-1481, eISSN 1879-0682.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour and TG-FTIR-GC–MS analysis of Coronavirus Face Masks In: Journal of analytical and applied pyrolysis. Amsterdam: „Elsevier Science“ grupė, 2021, Vol. 156, 105118, p. 1-10. ISSN 0165-2370 .
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Combustion of waste gas in a low-swirl burner under syngas and oxygen enrichment In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 298, 120730, p. 1-12. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.
Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. An Intensification of Biomass and Waste Char Gasification in a Gasifier In: Energies . Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 7, 1983, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A.. A new strategy for using lint-microfibers generated from clothes dryer as a sustainable source of renewable energy In: Science of The Total Environment . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 762, 143107, p. 1-12. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navickas K., Venslauskas K.. Synergetic approach for energy recovery from coastal wastes based on combination of biological and thermal treatment In: Environmental Technology . Abingdon: Taylor & Francis, 2021, vol. 42, p. 1-17. ISSN 0959-3330 , eISSN 1479-487X.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A., Yousef S.. Catalytic Pyrolysis Kinetic Behavior and TG-FTIR-GC–MS Analysis of Metallized Food Packaging Plastics with Different Concentrations of ZSM-5 Zeolite Catalyst In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 5, art. no. 702, p. 1-16. ISSN 2073-4360.

Pranešimas konferencijoje

2021

Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lelis M. [LEI]. Process Performance Comparison of CO2 and Syngas Conversion to Biomethane over a Metal Hydride Catalyst In: Book of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate), 2021, Improving Efficiencies of Power and Methane Processes, 5CO.10, p. 387..
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Voznikaitė P.. Seaweed and Used Fishing Nets Thermal Conversion into Valuable Energy Products In: Book Of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate. , 2021, Pyrolysis of Various Feedstock Types and Upgrade of Pyrolysis Products, 3BV.4, p. 175..
Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M., Urbonas R. [LEI]. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: Book Of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate. , 2021, Alternative Renewable Fuels and Hydrogen, 5CV.2, p. 315..

2020

Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Biomass gasification in the air and oxygen environment and the producer gas cleaning by ceramic fiber filters In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Marsel: 28th European Biomass Conference and Exhibition, 2020, p. 477-480. Scopus . ISBN 978-88-89407-20-2.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of seaweed thermostability and basic parameters In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Marsel: 28th European Biomass Conference and Exhibition, 2020, p. 606-610. Scopus . ISBN 978-88-89407-20-2.
Striūgas N. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Tail biogas flame stabilization by assistance of thermal plasma reformer In: 12th European conference on industrial furnaces and boilers Infub-12 Online/Live, 10th-11th Nowember Porto, Portugalija“. Porto: 2020, p. 1-5. ISBN 978-972-99309-7-3.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation on Syngas Assisted Combustion for Low Emission Operation in Gas Burner In: 26th European Biomass Conference and Exhibition 14-17 May 2018. Copenhagen, Denmark: 2018, p. 403-407. ISSN 2282-5819.
Misiulis E. [LEI], Skarbalius G., Vorotinskienė L. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Numerical model of packed bed drying of wetted wood chips with high moisture content In: The 13the conference on sustainable development of energy, water and environment systems- SDEWES september 30-october 4, 2018 in Plermo, Italy. Palermo, Italy: 2018, p. 1-22..

2015

Striūgas N. [LEI], Soroka B., Zakarauskas K. [LEI], Vorobyov N.. Thermodynamic analysis and experimental tests of wood waste gasification and combustion plants In: 11th International research and practical conference (УДК 662.76 + 662.99). Kijevas, Ukraina: 2015, p. 25-29..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2017

Striūgas N. [LEI], Biene T., Vrager A., Roomann T.. Cooperation between Estonia and Lithuania to investigate characteristics of pyrolysed hay pellets In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 3, p. iii-iv. ISSN 0235-7208.

2015

Šlančiauskas A. [LEI], Pocius R., Jazdauskas A., Striūgas N. [LEI], Kaulakys G.. Azoto oksidų (NOx) emisijų į orą sumažinimas iki 100 mg/nm3 Vilniaus elektrinės KVGM-100 vandens šildymo katile In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2015, Nr. 1 (62), p. 18-20. ISSN 1392-4346.
Striūgas N. [LEI]. Sėkmingo verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatas – mažesnė oro tarša azoto oksidais In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 1, p. 1-2. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

Interreg

1
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

COST

1
COST actions logo

Didėjant naujų kuro rūšių panaudojimui ir paskirstytai energijos gavybai iš atsinaujinančių šaltinių, vis svarbesni tampa reikalavimai energijos gamybai degimo būdu: Maksimalus kDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiaurės-Baltijos doktorantų ir tyrėjų mobilumo tinklo sukūrimas bioenergetikos srityje (REMONET-Bioenergy) (Establishment of Nordic-Baltic PhD and researcher mobility network in the Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

3

Lietuvos nuotekų valymo įmonėse kaip atlieka gaunamas nuotekų dumblas. Plečiantis nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrai, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio Daugiau

4

Mechatronikos tyrimai ir mechatroninių sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir inžinerinių sistemų bei produktų kūrimas labai svarbūs tokių paslaugų sektorių kaip telekomunikacijosDaugiau

5

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

LMT projektai

1

Jūržolių ir jų digestatų terminio skaidymo tyrimai Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0186. Vykstantis eutrofikacijos procesas turi ekologinių ir socialinių pasekmių, ir tai yra viena iš pagrDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0203 finansuojamą Europos sociDaugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0232, finansuojamą iDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau

5
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Biomasės dalelės degimo metu susidarančių Na, K ir Ca radikalų optinės emisijos tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0003 finansuojamąDaugiau