Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos tyrimai

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą

Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.