Rolandas Urbonas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
406-AK
Telefonas:
+37037401832

Publikacijos

Straipsnis

2020

Aleksiejuk-Gawron J., Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Garzon D., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. Net-Metering Compared to Battery-Based Electricity Storage in a Single-Case PV Application Study Considering the Lithuanian Context In: Energies. MDPI, 2020, Vol. 13, No. 9, 2286, p. 1-5. ISSN 1996-1073.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI], Ušpurienė A. B.. Analysis of energy security level in the Baltic States based on indicator approach In: Energy. Elsevier, 2020, Vol. 199, 117427, p. 1-13. ISSN 0360-5442.

2019

Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory In: Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, Vol. 11, 5286, p. 1-16. ISSN 2071-1050.

2016

Augutis J., Matuzienė V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. Probabilistic energy security analysis for development of the energy system In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 11, No. 2, p. 118-123. ISSN 1556-7249.
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The assessment technology of energy critical infrastructure In: Applied energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 162, p. 1494-1504. ISSN 0306-2619.

2015

Jokšas B. [LEI], Augutis J., Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Journal of Polish Safety and Reliability Association. Poland, Wroclaw: 2015, Vol. 6, No. 3, p. 61-69. ISSN 2084-5316.

2010

Urbonas R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kopustinskas V. [LEI]. Comparative sensitivity study of the RBMK-1500 reactor one group distribution header blockage accident model In: Nuclear Engineering and Design. 2010, Vol. 240, Iss. 10, p. 3238-3247. ISSN 0029-5493.

2008

Cadini F., Zio E., Kopustinskas V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. A model based on bootstrapped neural networks for computing the maximum fuel cladding temperature in an RBMK-1500 nuclear reactor accident In: Nuclear Engineering and Design. 2008, Vol. 238, Iss. 9, p. 2165-2172. ISSN 0029-5493.

2003

Urbonas R. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. State-of-the-art computer code RELAP5 validation with RBMK-related separate phenomena data In: Nuclear Engineering and Design. 2003, Vol. 225, p. 65-81. ISSN 0029-5493.

Pranešimas konferencijoje

2021

Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M., Urbonas R. [LEI]. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: Book Of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate. , 2021, Alternative Renewable Fuels and Hydrogen, 5CV.2, p. 315..

2015

Jokšas B., Augutis J., Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar Critical Infrastructures Preparedness: Status of Data for Resilience Modelling, Simulation and Analysis. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-12..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.
Rimkevičius S. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Urbonas R. [LEI]. In memoriam of Eugenijus Ušpuras (1955–2019) In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 361, 110628, p. 1. ISSN 0029-5493.

2019

Mutule A., Antoskova I., Lazdinis R., Urbonas R. [LEI]. Facilitating research and innovation for energy transition In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 1-7. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

2
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

3
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

4
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

5
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

3

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

4

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Energetikos sistemų atsparumo įvertinimo vadovaujantis kiekybiniais rodikliais sistemos sukūrimas Užsakovas - EK Jungtinis tyrimų centras.Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategDaugiau