Arvydas Galinis

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
Vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
326-AK
Telefonas:
+37037401957
El. paštas:

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2019

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Leitungsgebundene Energieversorgung in Mittel- und Osteuropa (Monografijos 5-as skyrius) Germany: Springer Vieweg, 2019, p. 93-117. ISBN 978-3-658-11587-6.

Studija

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

Straipsnis

2021

Petrauskienė K., Galinis A. [LEI], Kliaugaitė D., Dvarionienė J.. Comparative Environmental Life Cycle and Cost Assessment of Electric, Hybrid, and Conventional Vehicles in Lithuania In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (2), 957, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Pažėraitė A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 281, 124682, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.

2020

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative analysis of energy efficiency trends and driving factors in the Baltic States In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, 100514, p. 1-14. ISSN 2211-467X.
Lekavičius V. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Distributional impacts of investment subsidies for residential energy technologies In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 130, 109961, p. 1-10. ISSN 1364-0321.
Galinis A. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jääskeläinen J., Olkkonen V., Syri S., Avgerinopoulos G., Lekavičius V. [LEI]. Implications of carbon price paths on energy security in four Baltic region countries In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, ISSN 2211-467X.

2019

Pang X., Trubins, R., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Mozgeris G., Kulbokas G., Mörtberg U.. Forest bioenergy feedstock in Lithuania – Renewable energy goals and the use of forest resources In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 24, p. 244-253. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative Analysis of the Energy Sector Development Trends and Forecast of Final Energy Demand in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 2, 521, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Long-term economic impacts of energy development scenarios: The role of domestic electricity generation In: Applied Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 253, 113527, p. 1-10. ISSN 0306-2619.

2018

Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Representation of wind power generation in economic models for long-term energy planning In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Vol. 64, Nr. 1, p. 32-42. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Hast A., Syri S., Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. District heating in cities as a part of low-carbon energy system In: Energy. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 152, p. 627-639. ISSN 0360-5442.

Pranešimas konferencijoje

2020

Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auce A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 Conference Proceedings 9th European Commission Conferences on EURATOM Research and Training in Safety of Reactor Systems 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 973. ISBN 978-92-79-98744-1.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auco A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 EURADWASTE ’19 the 9th European Commission (EC) conference on Euratom Research and Training in Safety of Reactor Systems Conference Proceedings 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, p. 989-989. ISBN 978-92-79-98744-1.

2019

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Rekis J., Auce A., Jaworski W., Ipbüker C.. Modelling of Baltic region Energy Development Scenarios In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal, Canada, 29 May - 1 June 2019. Monreal: 2019, p. 1-2..

2018

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Solving reserve location problem in modelling of energy system development In: 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-28. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI]. Long-term Economic Impacts of Energy Development Scenarios: Insights from Lithuanian Case In: Book abstracts 13th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Palermo, Italy: 2018, p. 1-16. ISSN 1847-7186 (Book of abstracts), eISSN 1847-7178 (Digital proceedings).
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Galinis A. [LEI], Miškinis V. [LEI]. Identification of measures applicable for reduction of GHG emissions in Lithuania In: 41th IAEE International Conference “Transforming Energy Markets”. Groningen, The Netherlands, 10-13 June 2018. Groningen, The Netherlands: 2018, p. 1-25..

2016

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Kas neįvertinama nagrinėjant branduolinės energetikos perspektyvas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 80-88. ISSN 2335-2485.

2015

Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI]. Biokuro tiekimo energetikos sektoriui grandinės modeliavimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 64-69. ISSN 2335-2485.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Termofikacinių elektrinių konkurencingumas šilumos ir elektros rinkose In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 94-102. ISSN 2335-2485.
Galinis A. [LEI], Alėbaitė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 70-78. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

2
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Svarbiausi šio projekto tikslai: 1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios Daugiau

2

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

Projektas buvo skirtas įvairių energetikos ir ekonomikos raidos rodiklių bei energetikos politikos instrumentų Vidurio ir Rytų Europos šalyse ES šalyse kandidatėse lyginamajai analizeDaugiau

2

Objectives of the Forum of the European Network for Energy Economics Research ENER are: 1. To bring to debate latest research results based on both qualitative and relationship of enDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos Daugiau

2

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti ES elektros energijos rinkos dalyvius į diskusijas susijusias su žaliosios elektros energijos paramos politikos optimizavimu ir koordinavimu beiDaugiau

4

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

5

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AEDaugiau

6

Pagrindinis projekto tikslas: ištirti elektros gamybos šaltinių identifikavimo harmonizuoto standarto įgyvendinimo Europoje galimybes, visapusiškai įvertinant visus identifikavimo reiDaugiau

7

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. BeDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau