Plazminių technologijų laboratorija (15)

Laboratorijos vadovas
Vitas Valinčius
Dr.

Plazminių technologijų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • įvairios paskirties nuolatinės srovės plazmos šaltinių kūrimas ir tyrimas;
 • iškrovos kanaluose, plazmos srautuose ir srovėse vykstančių procesų bei reiškinių tyrimas;
 • plazmos ir aukštos temperatūros srautų diagnostika bei diagnostikos priemonių kūrimas;
 • plazmos srautų ir medžiagų sąveika įvairiuose plazminiuose-technologiniuose procesuose;
 • plazminio kenksmingų medžiagų neutralizavimo procesų tyrimas ir realizavimas;
 • katalizinių ir tribologinių dangų sintezė plazminėje aplinkoje bei jų savybių tyrimas;
 • šiluminių ir heterogeninių procesų tyrimas, reaguojantiems produktams aptekant katalizinį paviršių;
 • plazminis konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas ir modifikavimas;
 • mikro ir nano dispersinių granulių bei mineralinio plaušo iš sunkiai besilydančių medžiagų sintezė ir savybių tyrimas;
 • vandens garo plazmos generavimas ir jos panaudojimas kuro konversijai bei pavojingoms atliekoms neutralizuoti;
 • vandenilio ir sintetinių dujų sintezė vandens garo plazmoje.

Plazminių technologijų laboratorijos mokslininkai jau daugiau nei 50 metų dirba įvairiose žemos temperatūros plazminių technologijų kūrimo, mokslinių tyrimų bei pritaikymo srityse, ir gali sėkmingai modeliuoti naujas plazmines technologijas, panaudodami laboratorijoje pagamintus plazmos įrenginius. Plazmos srautui gauti naudojamos įvairios sudėties dujos ar jų mišiniai.


Plazminių technologijų laboratorijoje sukauptų mokslo žinių pagrindu atliekami šie tyrimai:

Plazmos šaltinių kūrimas ir plazmos srautų tyrimas

Pastaruoju metu laboratorijoje kuriami iki 150 kW galios atmosferinio slėgio plazmos generatoriai, tiriami šilumos mainai jų reakcinėje lanko zonoje, nagrinėjamos elektros lanko voltamperinės charakteristikos, esant laminariniam ir turbulentiniam tekėjimui, plazmos srautų ir srovių charakteristikos, lanko spinduliavimas tekant skirtingoms dujoms.

Atliekų ir pavojingų medžiagų neutralizavimo plazminio proceso tyrimai

Pastaruoju metu diskusijose apie atliekų utilizavimą itin daug dėmesio sulaukia plazminio metodo pritaikymo galimybės. Kaip vienas pažangiausių termocheminių metodų, plazminis metodas pasižymi išskirtiniais privalumais – itin aukšta proceso temperatūra (103 – 104 K), dideliu energijos tankiu, aukštu atliekų apdorojimo efektyvumu (99,99 %), paprastu ir lengvu proceso valdymu, mažesnių gabaritų įrenginiais ir kt. Pažangesniam atliekų konversijos procesui realizuoti, laboratorijoje sukurta ir panaudota unikali vandens garo plazminė technologija, kurioje perkaitintas vandens garas yra šilumos nešėjas, reagentas bei aktyviųjų radikalų, atomų ir molekulių (OH-, H, O, H2, O2) susidarymo šaltinis. Vandens garo plazmoje galima vykdyti praktiškai visas endotermines reakcijas, formuoti dangas, modifikuoti medžiagų paviršius, dujofikuoti kietą kurą, patvariausius cheminius junginius suskaidyti į atomus ir radikalus. Taip galima skaidyti ypač pavojingas atliekas bei neutralizuoti aplinkai žalingas medžiagas. Reguliuojant deguonies ir/arba vandens garo kiekį, skaidant organines atliekas, gali būti gaunamos vertingos sintetinės dujos (CO + H2), kurių energija naudojama įvairios paskirties šilumos išnaudojimo įrenginiuose. Visų šių paminėtų plazminių procesų eigą ir poveikį galutiniam produktui lemia įrenginio konstrukcija, techninės charakteristikos bei plazmos srauto parametrai.

Mikrostruktūrinių dangų sintezė plazmos srovėje

Laboratorijoje sukurtu savitu dangų sudarymo metodu formuojamos katalizines, antikorozinės, apsauginės bei kietosios keraminės dangos, naudojamos konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių eksploatacinėms savybėms mechanikoje, chemijoje, energetikoje, medicinoje pagerinti. Jos padidina atsparumą korozijai 102–103 kartų, gerokai padidina atsparumą trinčiai bei mechaniniam dėvėjimuisi, pasižymi elektrinių, optinių ir mechaninių savybių įvairove.

Keraminių medžiagų lydymas ir aukštatemperatūrio mineralinio plaušo sintezė

Vienintelis alternatyvus būdas gauti aukštos kokybės aukštatemperatūrį plaušą yra plazminė technologija. Lydant ir pluoštinant keramines medžiagas naudojamas laboratorijoje sukurtas eksperimentinis plazminis įrenginys su 70–120 kW galios plazmos generatoriumi. Juo iš dispersinių dalelių, naudojant orą kaip plazmą sudarančias dujas bei pagalbinius (Ar, N2, propano-butano, H2 ir kt.) dujų mišinius, suformuotas plaušas gali būti naudojamas kaip statybines medžiagas sutvirtinantis priedas, kaip aukštatemperatūrė izoliacinė medžiaga, ar kaip filtras ultrasmulkioms dalelėms.

Plazmos srauto ir medžiagų sąveikos tyrimas

Siekiant gauti aukštatemperatūrį ultraploną pluoštą, perdirbti kenksmingas medžiagas, suformuoti įvairias dangas, sintetinti naujas medžiagas, tiriama elektros lanko ir plazmos srauto sąveika su amorfinėmis ir dispersinėmis medžiagomis, nustatomos gautų medžiagų bei dangų fizinės, cheminės ir mechaninės savybės.

Plazmos ir aukštatemperatūrių srautų diagnostika

Plazmos diagnostikai laboratorijoje naudojamas optinės emisijos spektrometras AOS4 su vidinės stabilizacijos akustooptiniu tuneliniu filtru; juo galima tyrinėti dujų spinduliavimo ypatybes 250–800 nm bangų ruože. Multifazių plazmos srovių dinaminėms charakteristikoms nustatyti bei itin greitai judančių objektų vizualizacijai naudojama greitaeigė optinė video kamera Phantom Miro M310, plazmos srauto charakteristikos nustatomos naudojant elektrinius zondus, katalizinių savybių tyrimams bei dujinių produktų analizei atlikti įsigytas degimo produktų analizatorius MRU SWG 300. Skaitmeninis įkaitintų dujų srauto kanale tyrimas atliekamas ANSYS Fluent hidrodinamikos programiniu paketu.


Vykdomi tarptautiniai projektai

2017–2019 m. 09.3.3-LMT-K-712 „Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0013.

Nuo 2018 m. COASTAL Biogas – Anaerobinio perdirbimo, aplinkosaugos paslaugų ir biogeninių medžiagų šalinimo klasterio kūrimas. INTERREG V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa, Nr. 15/13/33-51.18.21.

Nuo 2017 m. 01.2.2- LMT-K-718 „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069.

NR. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0008 „Kometencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvių dujinių biodegalų gamybos prototipą“. Įtraukti padaliniai: 15, 16, 18, 13 lab. Trukmė 36 mėn. (prasideda 2020 m gegužės 4 d.).

H2020 projektas: Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). 15, 13 lab. trukmė 36 mėn., tarptautiniai partneriai: Lietuva, Vokietija, Švedija.

Publikacijos

2024

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Eimontas J. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Bituminous Soil Remediation in the Thermal Plasma Environment In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 11, 4855, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Uscila R. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. An Investigation of Fly Ash and Slag Processing and Fiber Production Using Plasma Technology In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 11, 4801, p. 1-14. ISSN 2076-3417.
Snapkauskienė V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI]. Banana peel thermochemical conversion In: Banana Peels Valorazition. Elsevier, 2024, Chapter 11, p. 289-325. ISBN 978-0-323-95937-7.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Fabrication of Thin TEG (Bi-Ni) Using Magnetron Sputtering Technology and Investigations In: Coatings. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 3, 335, p. 1-13. ISSN 2079-6412.
Marcinauskas L. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Jonynaitė K., Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI], Keršulis S., Stirkė A., Stankevič V.. The Influence of Voltage on Gliding Arc Discharge Characteristics, the Composition of Air Plasma, and the Properties of BG-11 Medium In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 5, 2135, p. 1-16. ISSN 2076-3417.
Aikas M. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Thermal arc air plasma application for biomass (wood pellets) gasifcation In: Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2024, Vol. 26, p. 31-43. ISSN 1618-954X.
Yousef S., Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Plasma steam gasification of surgical mask waste for hydrogen-rich syngas production In: International Journal of Hydrogen Energy . Kidlington: Elsevier, 2024, Vol. 49, Part A, p. 1375-1386. ISSN 0360-3199.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI]. Biofuels production by biomass gasification In: Advances in Biofuels Production, Optimization and Applications. Kidlington: Elsevier, 2024, Chapter 3, p. 39-62. ISBN 978-0-323-95076-3, eISBN 978-0-323-95077-0.

2023

Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI]. Biomass gasification to syngas in thermal water vapor arc discharge plasma In: Biomass Conversion and Biorefinery . Heidelberg: Springer, 2023, Vol. 13, p. 16373-16384. ISSN 2190-6815.
Lazauskas A., Gimžauskaitė D. [LEI], Ilickas M., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Abakevičienė B., Volyniuk D.. Laser Ablation of Silicon Nanoparticles and Their Use in Charge-Coupled Devices for UV Light Sensing via Wavelength-Shifting Properties In: Nanomaterials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13(22), 2915, p. 1-13. ISSN 2079-4991.
Bastakys L., Marcinauskas L., Aikas M. [LEI], Kalin M., Kėželis R. [LEI]. Chromo oksido ir Cr2O3 kompozito dangų tribologinių savybių tyrimai In: 45-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2023 m. spalio 25-27 d., Vilnius: programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2023, No. 38, S2 - P24, p. 199-199. ISBN 9786090709818.
Ilickas M., Gimžauskaitė D. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Abakevičienė B., Lazauskas A.. Laser ablation of silicon nanoparticles for enhanced UV photon sensing via wavelength-shifting properties In: 3rd CERN Baltic conference (CBC 2023), 9-11 October 2023, Riga technical university: book of abstracts. Riga: Riga technical university, 2023, p. 2-2..
Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Zhovtyansky V., Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Šuopys A. [LEI]. Distribution of dynamic and energy parameters in high-temperature axisymmetrical air jet In: Proceedings of the tenth International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Rome, Italy, September 11-15, 2023. New York: Begell House Inc./ICHMT, 2023, p. 655-658. ISSN 2377-2816, eISSN 2377-4169 ISBN 978-1-56700-534-9, eISBN 978-1-56700-535-6.
Uscila R. [LEI]. Research of the transferred arc plasma torch operation characteristics in the volumetric reactor In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 49-49. ISSN 2783-6339.
Šuopys A. [LEI]. High-speed imaging of dispersed particles during the plasma spraying process In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 48-48. ISSN 2783-6339.
Aikas M. [LEI]. Plasma gasifier for biomass and waste gasification In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 47-47. ISSN 2783-6339.
Jonynaitė K., Uscila R. [LEI], Keršulis S., Kavaliauskas Ž. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Stirkė A., Stankevič V.. Investigation of the combined effect of plasma and pulsed electric field treatment on Chlorella vulgaris microalgae In: International bioelectrics symposium 2023, 10-13 September 2023, Venue & Accomodation: Ramada by Wyndham Lisbon. Lisabona: 2023, 2243, p. 1-2..
Mathew J.S., Marcinauskas L. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Kalin M.. Effect of Spraying Power on the Tribological Properties of Alumina and Alumina-Graphite Coatings In: Coatings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 7, 1165, p. 1-16. ISSN 2079-6412.
Marcinauskas L. [LEI], Jonynaitė K., Uscila R. [LEI], Stirkė A., Kavaliauskas Ž. [LEI], Aikas M. [LEI], Keršulis S., Stankevič V.. Treatment of microalgae by gliding arc plasma and pulsed electric field In: Book of Abstracts SICT 2023 / PLASMA TECH 2023 / TRIBOLOGY 2023 JOINT CONFERENCES. Lisbon: Setcor, 2023, p. 65-65..
Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI]. Experiences of syngas from various feedstocks using electro-chemical conversion – plasma gasification In: Conference Proceedings 9th International Conference on Renewable Energy Gas Technology 15-16 May 2023. Berlin: Renewable Energy Technology International AB, 2023, p. 23-26. ISBN 978-91-981149-8-0.
Zhairabany H., Marcinauskas L. [LEI], Dovydaitis V., Gnecco E.. Synthesis of molybdenum doped diamond-like carbon films by magnetron sputtering In: 8th international conference on advanced plasma technologies. 3rd workshop on plasma applications for smart and sustainable agriculture: 14-18 May, 2023, Gozd Martuljek, Slovenia: [abstract book] / [editor Gregor Primc]. Ljubljana: Plasmadis, 2023, p. 66-66. ISBN 9789619471623.
Marcinauskas L. [LEI], Jonynaitė K., Uscila R. [LEI], Keršulis S., Stirkė A., Kavaliauskas Ž. [LEI], Aikas M. [LEI], Stankevič V.. Extraction of valuable compounds from microalgae using plasma and pulsed electric field treatment In: 8th international conference on advanced plasma technologies. 3rd workshop on plasma applications for smart and sustainable agriculture: 14-18 May, 2023, Gozd Martuljek, Slovenia: [abstract book] / [editor Gregor Primc]. Ljubljana: Plasmadis, 2023, p. 38-39. ISBN 9789619471623.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. Thermal plasma potential to remediate soil contaminated with diesel In: Environmental Research. San Diego: Elsevier, 2023, Vol. 229, 115976, p. 1-12. ISSN 0013-9351, eISSN 1096-0953.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Recycling of Wind Turbine Blades into Microfiber Using Plasma Technology In: Materials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 8, 3089, p. 1-12. ISSN 1996-1944.
Uscila R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI]. Research on the Energy Characteristics of a Transferred Arc Plasma-Chemical Reactor for Waste Treatment In: Applied Sciences. London: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 7, 4221, p. 1-17. ISSN 2314-8543.
Marcinauskas L. [LEI], Mathew J. Sh., Milieška M. [LEI], Aikas M. [LEI], Kalin M.. Influence of graphite content on the tribological properties of plasma sprayed alumina-graphite coatings In: Surfaces and Interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 38, 102763, p. 1-13. ISSN 2468-0230.
Bastakys L., Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Kalin M., Kėželis R. [LEI]. Tribological properties of Cr2O3, Cr2O3–SiO2-TiO2 and Cr2O3–SiO2-TiO2-graphite coatings deposited by atmospheric plasma spraying In: Coatings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 2, 408, p. 1-17. ISSN 2079-6412.

2022

Zhairabany H., Marcinauskas L. [LEI], Dovydaitis V., Gnecco E.. Effect of molybdenum content on the structure and tribological properties of diamond-like carbon films In: Proceedings of the11th international conference, BALTTRIB'2022: 22–24 September 2022, Akademija, Kaunas, Lithuania / edited by J. Padgurskas. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2022, No. 11, p. 115-119. ISSN 2424-5089.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Aikas S. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Biomass Gasification to Synthesis Gas in Thermal ARC Air Plasma Environment In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 556-556. ISSN 2706-3690.
Uscila R. [LEI]. Numerical study of a reactor chamber element cooled with water In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 413-416. ISSN 2783-6339.
Šuopys A. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI]. Plasma torch power influence on the properties of alumina coatings In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 336-340. ISSN 2783-6339.
Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI]. Determination of the plasma-forming gas type influence on electrical and thermal characteristics of the plasma torch In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 294-297. ISSN 2783-6339.
Bastakys L., Marcinauskas L. [LEI], Grigaliūnas M., Matkovič S., Aikas M. [LEI]. Tribological properties of plasma sprayed Cr2O3, Cr2O3-TiO2-SiO2 and Cr2O3-TiO2-SiO2-graphite coatings In: book of abstracts: 1st Central and Eastern European conference on physical chemistry and materials science (CEEC-PCMS1), 26-30 July 2022. Craiova: Sitech, 2022, OP4.05, p. 91-91. ISBN 978-606-11-8164-3.
Marcinauskas L. [LEI], Bastakys L., Milieška M. [LEI], Mathew J. Sh., Kėželis R. [LEI], Kalin M.. Improvement of tribological properties of alumina and chromium oxide coatings deposited by plasma spraying In: Book of abstracts: 1st Central and Eastern European conference on physical chemistry and materials science (CEEC-PCMS1), 26-30 July 2022. Craiova: Sitech, 2022, OP4.07, p. 93-93. ISBN 978-606-11-8164-3.
Grigaitienė V. [LEI], Uscila R. [LEI], Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI]. Possibility of recycling wind turbine blades using plasma technology In: Eleventh international conference on waste management and environmental and economic impact on sustainable development Waste Management and Environmental Impact XI. Southampton: WIT Press, 2022, p. 65-70. Scopus. ISBN 978-1-78466-455-8 , eISBN 978-1-78466-456-5.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. Remediation of diesel contaminated humus-rich soil in the thermal plasma environment In: Abstracts book: International conference Green Energy and Environmental Technology (GEET)27-29 July 2022. Rome/Italy: 2022, Pag. 059 , p. 1-1. ISBN 978-84-09-42561-7.
Bastakys L., Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Grigaliūnas M., Matkovič S., Aikas M. [LEI]. Tribological Properties of Chromia and Chromia Composite Coatings Deposited by Plasma Spraying In: Coatings . Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 7, 1035, p. 1-9. ISSN 2079-6412.
Šuopys A. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M.. Influence of Plasma Torch Power on the Plasma Jet Properties and Microstructure of Alumina Coatings In: Coatings . Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 7 , p. 1-12. ISSN 2079-6412.
Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Biomass gasification to hydrogen-rich syngas by thermal arc discharge plasma In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Corfu: National Technical University of Athens, 2022, SESSION XVII, p. 1-3..
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Lelis M. [LEI]. Biomethane Production from Raw Syngas over a Metal Hydride Catalyst In: Book of abstracts 5th South East European Conference on Sustainable Development of Energy,Water and Environmental Systems, May 22-26 Vlore, Albania.. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, SEE2022.0114, p. 150-150. ISSN 2706-3682 (Digital proceedings).
Ramanauskas R., Iljinas A., Marcinauskas L., Milieška M. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Gecevičius G., Čapas V.. Deposition and Application of Indium-Tin-Oxide Films for Defrosting Windscreens In: Coatings. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 5, 670, p. 1-13. ISSN 2079-6412.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Waste glycerol gasification to syngas in pure DC water vapor arc plasma In: International Journal of Hydrogen Energy . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 47, Iss. 24, p. 12219-12230. Scopus. ISSN 0360-3199, eISSN 1879-3487.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Uscila R. [LEI], Kėželis R. [LEI], Valinčius V. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Milieška M. [LEI]. Investigations of Working Characteristics of Transferred Arc Plasma Torch Volume Reactor In: Applied sciences. London: MDPI, 2022, Vol. 12, 2624, p. 1-13. ISSN 2314-8535 , eISSN 2314-8543.
Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI]. Recent progress in thermal plasma gasification of liquid and solid wastes In: Recent Advances in Renewable Energy Technologies. Chennai: Elsevier, 2022, Chapter 4, p. 155-196. ISBN 978-0-12-823532-4.
Tamošiūnas A. [LEI], Khiari B., Jeguirim M.. Chapter ten – Biofuels production: Biogas, biodiesel and bioethanol from tomato wastes In: Tomato Processing by-Products . Kidlington: Elsevier, 2022, Chapter 10, p. 333-370. ISBN 9780128228661, eISBN 9780128228678.

2021

Jonynaitė K., Stirkė A., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Šuopys A. [LEI], Uscila R. [LEI]. Plazmos poveikio taikymas vertingų junginių ekstrakcijai iš mikrodumblių, naudotų nuotekų bioremediacijoje In: Fizinių ir technologijos mokslų centro 11 doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija. Tezių rinkinys. Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2021, p. 51-51..
Jonynaitė K., Stirkė A., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Šuopys A. [LEI], Uscila R. [LEI], Dalmantaitė G.. Pulsed electric field and plasma assisted treatment of microalgae Chlorella vulgaris In: Proceedings and workbook of the Electroporation-based Technologies and Treatments Ljubljana, Slovenia November 14-20, 2021. Ljubljana: Založba FE, 2021, p. 17-17. ISBN 978-961-243-423-6.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Valinčius V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI]. Neutralization of waste using a plasma chemical reactor In: Book of abstracts 4th International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules. Caparica: BIOSCOPE Research Group | PROTEOMASS Scientific Society, 2021, p. 169-169. ISBN 978-989-54822-9-0.
Bastakys L., Grigaliūnas M., Marcinauskas L., Kėželis R. [LEI], Matkovič S., Aikas M. [LEI]. Chromo oksido ir chromo oksido kompozitų dangų suformuotų plazminiu purškimu tribologinės savybės. Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying In: 44-oji Lietuvos Nacionalinė Fizikos Konferencija: programa ir pranešimų tezės . Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos fizikų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2021, p. 232-232. ISBN 978-609-95511-8-0.
Jonynaitė K., Stirkė A., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Šuopys A. [LEI], Uscila R. [LEI]. Chlorella vulgaris dumblių apšvita plazma. Treatment of Chlorella vulgaris by plasma In: 44-oji Lietuvos Nacionalinė Fizikos Konferencija: programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos fizikų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2021, p. 156-156. ISBN 978-609-95511-8-0.
Grigaitienė V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Characterization and analysis of atmospheric pressure air plasma treatment of hard mineral materials In: Book of abstracts Plasma Processing and Technology International Conference (Plasma Tech 2021). Paris: SETCOR, 2021, p. 44-44..
Valinčius V. [LEI], Uscila R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI]. Distribution of dynamical and energy parameters in axisymmetric air plasma jet In: XV International research conference proceedings “ICTHT 2021: 15.Thermophysics and Heat Transfer 2021”. New York: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2021, p. 41-41. ISSN 1307-6892.
Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Uscila R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI]. The application of non-transferred arc thermal plasma for the processing of soil polluted by hydroquinone In: Book of abstracts 4th International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules. Caparica: BIOSCOPE Research Group | PROTEOMASS Scientific Society, 2021, p. 121-121. ISBN 978-989-54822-9-0.
Valinčius V. [LEI]. In memorium Pranas Valatkevičius (1935-2020) (Kronika) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, T. 67, Nr. 1 - 2, p. iv-v. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Dovydaitis V., Kėželis R. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Valinčius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Iljinas A., Gecevičius G., Čapas V.. Formation of Graphite-Copper/N-Silicon Schottky Photovoltaic Diodes Using Different Plasma Technologies In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 21, 6896, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Marcinauskas L. [LEI], Stirkė A., Jonynaitė K., Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Šuopys A., Dalmantaitė G., Uscila R. [LEI]. Treatment of Chlorella vulgaris by gliding arc discharge plasma In: 19th international conference on plasma physics and applications (CPPA 2021), August 31 – September 3, 2021, Magurele, Bucharest, Romania: book of abstracts / edited by: Silviu-Daniel Stoica, Bogdana Mitu, Gheorghe Dinescu. Bucharest: INFLPR, 2021, PW-05, p. 131-131. ISSN 2344-0481.
Praščiūtė D., Kazlauskas S., Kavaliauskas Ž., Kavaliauskas Ž. [LEI]. Electrical parameter monitoring system for supercapacitors In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 587-593. ISSN 1822-7554.
Uscila R. [LEI], Valinčius V. [LEI], Aikas M. [LEI]. Thermal plasma treatment of hazardous waste (review) In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 530-537. ISSN 1822-7554.
Šuopys A. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Kėželis R. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. Influence of plasma flow on the velocity of feedstock powder during plasma spray In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 525-529. ISSN 1822-7554.
Aikas M. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Uscila R. [LEI]. Review on solid waste utilization in thermal plasma environment In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 502-514. ISSN 1822-7554.
Bastakys L., Grigaliūnas M., Marcinauskas L., Kėželis R. [LEI], Matkovič S., Aikas M. [LEI]. Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying In: 19th international conference on plasma physics and applications (CPPA 2021), August 31 – September 3, 2021, Magurele, Bucharest, Romania: book of abstracts / edited by: Silviu-Daniel Stoica, Bogdana Mitu, Gheorghe Dinescu. Bucharest : INFLPR, 2021, P3-06, p. 84. ISSN 2344-0481.
Mathew J. Sh., Marcinauskas L., Kalin M., Kėželis R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Gecevičius G., Čapas V.. Improvement of the Tribological Properties of Alumina Coatings by Zirconia Addition In: Coatings. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11(8), 991, p. 1-14. ISSN 2079-6412.
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Valinčius V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Žunda A.. Influence of different plasma spraying methods on the physical properties of YSZ coatings In: Surfaces and Interfaces . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 24, 101120, p. 1-12. ISSN 2468-0230.

2020

Šuopys A., Marcinauskas L. [LEI], Griškonis E., Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI]. Microstructure and Corrosion Properties of Plasma Sprayed Al2O3 and Al2O3-TiO2 Coatings In: NBCM 2020: international conference on nanostructured bioceramic materials, 1-3 December 2020, Vilnius, Vilnius University: conference book. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2020, 73, p. 1-1. ISBN 978-609-07-0557-5.
Bastakys L., Mathew J.S., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Structural and Tribological Properties of Ceramic Coatings Deposited by Plasma Spraying In: NBCM 2020: international conference on nanostructured bioceramic materials, 1-3 December 2020, Vilnius, Vilnius University: conference book. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2020, 20, p. 1-1. ISBN 978-609-07-0557-5.
Striūgas N. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Tail biogas flame stabilization by assistance of thermal plasma reformer In: 12th European conference on industrial furnaces and boilers Infub-12 Online/Live, 10th-11th Nowember Porto, Portugalija“. Porto: 2020, p. 1-5. ISBN 978-972-99309-7-3.
Marcinauskas L., Milieška M. [LEI], Mathew J.S., Dovydaitis V., Kėželis R. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Tribological properties of plasma sprayed alumina, alumina-titania and alumina-zirconia coatings In: Acta physica Polonica A, Special issue of the international conference on research and applications of plasmas (PLASMA-2019), Opole, Poland, July 15–19, 2019. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2020, Vol. 138, No. 4, p. 656-661. ISSN 0587-4246, eISSN 1898-794X.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Waste Glycerol Conversion to Synthesis Gas in Pure Thermal Water Vapor Plasma In: Book of abstracts 15th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2020, SDEWES2020.0250, p. 128..
Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI]. The investigation of an electric arc in a plasma chemical reactor for hazardous waste treatment In: Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Hoboken: SCI, 2020, Vol. 95, p. 450-456. ISSN 0268-2575, eISSN 1097-4660.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. Treatment of diesel-contaminated soil using thermal water vapor arc plasma In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 27, p. 43-54. ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Jeguirim M., Goddard M.-L., Tamošiūnas A. [LEI], Berrich-Betouche E., Azzaz A. A., Praspaliauskas M. [LEI], Jellali S.. Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer. Biofuel production In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 716-724. ISSN 0960-1481.
Marcinauskas L. [LEI], Mathew J. Sh., Milieška M. [LEI], Aikas M. [LEI], Kalin M.. Effect of graphite concentration on the tribological performance of alumina coatings In: Journal of Alloys and Compounds. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 827, 154135, p. 1-8. ISSN 0925-8388.
Lazauskas A., Marcinauskas L. [LEI], Andrulevičius M.. Modification of Graphene Oxide/V2O5·nH2O Nanocomposite Films via Direct Laser Irradiation In: ACS Applied Materials & Interfaces. WASHINGTON: American Chemical Society, 2020, Vol. 12, Iss. 16, p. 18877-18884. ISSN 1944-8244, eISSN 1944-8252.
Kalyk F., Stankevičiūtė A., Budrytė G., Gaidamavičienė G., Žalga A., Kriūkienė R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Leszczynska M., Abakevičienė B.. Comparative study of samarium-doped ceria nanopowders synthesized by various chemical synthesis routes In: Ceramics International . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 46, Iss. 15, p. 24385-24394. ISSN 0272-8842, eISSN 1873-3956.

2019

Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI]. Thermal arc plasma gasification of waste glycerol to syngas In: Applied Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 251, 113306, p. 1-8. ISSN 0306-2619.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Gasification of Waste Cooking Oil to Syngas by Thermal Arc Plasma In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 13, p. 1-3. ISSN 1996-1073.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Žunda A.. Effect of copper content on the properties of graphite-copper composites formed using the plasma spray process In: Surface & Coatings Technology. Elsevier, 2019, Vol. 364, p. 398-405. ISSN 0257-8972.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Samosionokas J.. Remediation of organochlorine pesticides contaminated soil using thermal plasma In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 122-130. ISSN 0235-7208.
Tamošiūnas A. [LEI], Jeguirim M.. 6 – Char gasification In: Char and Carbon Materials Derived from Biomass. Netherlands: Elsevier, 2019, p. 187-228. ISBN 978-0-12-814893-8.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Lazauskas A., Marcinauskas L. [LEI], Andrulevičius M.. Photothermal reduction of thick graphene oxide multilayer films via direct laser writing: Morphology, structural and chemical properties In: Superlattices and microstructures. London, England: Elsevier, 2018, Vol. 122, p. 36-45. ISSN 0749-6036, eISSN 1096-3677.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. The use of thermal water vapor arc plasma as an oily soil remediation technique In: Presented at 2nd International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment, Mieres, Spain, 25-27 July 2018.. Oviedo, Spain: MDPI, 2018, p. 1-4. ISBN 978-84-17238-93-3.
Marcinauskas L. [LEI], Mathew J.S., Milieška M. [LEI], Thanigachalam B., Kupec A., Česnavičius R., Kėželis R. [LEI], Kalin M.. Microstructure and tribological properties of plasma sprayed alumina and alumina-graphite coatings In: Surface & Coatings Technology . Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2018, Vol. 350, p. 401-409. ISSN 0257-8972.
Zhovtyansky V., Valinčius V. [LEI]. Efficiency of Plasma Gasification Technologies for Hazardous Waste Treatment In: Gasification for Low-grade Feedstock (Selection of our books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI)). United Kingdom: IntechOpen, 2018, Chapter 9, p. 165-189. ISBN 978-1-78923-289-9.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Uscila R. [LEI], Aikas M. [LEI]. A comparative study on syngas production from crude glycerol by utilizing DC arc plasma In: 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management 13-16 June 2018. Greece: 2018, p. 1-10..
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI]. Gasification of glycerol into syngas (H2+CO) by thermal air plasma In: 16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018) 9-11 May 2018 . Famagusta, N. Cyprus: 2018, p. 1-7..
Mathew J.S., Marcinauskas L., Thanigachalam B., Česnavičius R., Milieška M. [LEI], Kėželis R. [LEI], Kupec A., Kalin M.. The tribological properties of Al2O3 based composite coatings deposited by plasma spraying In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 425-434. ISSN 1822-7554.
Šuopys A., Grigaitienė V. [LEI]. The review of plasma spray parameters effect on the structure of the coatings In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 304-312. ISSN 1822-7554.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Samosionokas J.. The use of thermal plasma for the treatment of soil contaminated by petroleum hydrocarbons In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 286-292. ISSN 1822-7554.
Milieška M. [LEI], Kėželis R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. he preparation and analysis of ceramic fibers with deposited catalytic particles by plasma technology In: International Conferences on Research and Applications of Plasmas. PLASMA-2017. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. . Poland, Varšawa: IOP, 2018, Vol. 959, p. 1-5..
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.

2017

Kavaliauskas Ž. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Milieška M. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Effect of carbon powder thermal activation on characteristics of supercapacitor electrodes In: Journal of Electrostatics. 2017, Vol. 90, p. 61-66. ISSN 0304-3886.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI], Jeguirim M.. Glycerol steam reforming for hydrogen and synthesis gas production In: International Journal of Hydrogen Energy. 2017, Vol. 42, p. 12896-12904. ISSN 0360-3199.
Tamošiūnas A. [LEI], Chouchene A., Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Ghorbei M., Jeguirim M.. The Potential of Thermal Plasma Gasification of Olive Pomace Charcoal In: Energies. 2017, Vol. 10, Iss. 5, p. 1-9. ISSN 1996-1073.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI]. Energy recovery from waste glycerol by utilizing thermal water vapor plasma In: Environmental Science and Pollution Research. 2017, Vol. 24, Iss. 11, p. 10030-10040. ISSN 0944-1344.
Marcinauskas L. [LEI], Černauskas M., Milieška M. [LEI], Reso D.. The effect of hydrogen addition in argon-acetylene plasma on the structure of amorphous carbon films In: Journal of Non-Crystalline Solids. 2017, Vol. 466-467, p. 1-7. ISSN 0022-3093.
Striūgas N. [LEI], Valinčius V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification In: Waste Management. 2017, Vol. 64, p. 149-160. ISSN 0956-053X.
Marcinauskas L. [LEI], Kėželis R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Žunda A., Milieška M. [LEI]. Effect of Powder Type on Structure and Properties of Carbon Based Coatings In: Romanian Journal of Physics. 2017, Vol. 62, No. 5-6, p. 1-13. ISSN 1221-146X.
Šuopys A., Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Kėželis R. [LEI], Aikas M. [LEI], Rodrigues J.. The effect of heat treatment on the structure of alumina coatings In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 245-253. ISSN 1822-7554.
Dovydaitis V., Marcinauskas L. [LEI], Černauskas M., Milieška M. [LEI], Aikas M. [LEI]. Investigation of argon-acetylene plasma using optical emission spectrometry In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 261-268. ISSN 1822-7554.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Remediation of petroleum hydrocarbons contaminated soil using water vapor plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 233-238. ISSN 1822-7554.

2016

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI]. The influence of gas type on the plasma torch electrical and thermal characteristics In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 251-259. ISSN 1822-7554.
Aikas M. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI], Uscila R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI]. Mineralinio pluošto gamybos iš stiklo juostų, taikant plazminę technologiją, proceso vizualizacija In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 140-145. ISSN 2335-2485.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Valinčius V. [LEI], Milieška M. [LEI], Marcinauskas L. [LEI]. The effect of reduced pressure acetylene plasma treatment on physical characteristics of carbon electrodes In: Research Inventy: International Journal of Engineering And Science . Indija: Research Inventy, 2016, Vol. 6, Iss. 10, p. 1-5. ISSN 2319-6483. (e) 2278-4721.
Tamošiūnas A. [LEI], Jeguirim M., Valatkevičius P. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Hydrogen and synthesis gas production from glycerol by utilizing thermal water vapor plasma In: 7th International Renewable Energy Congress „IREC 2016“ Hammamet-Tunisia March 22nd-24th 2016. Tunisas: IREC, 2016, p. 1-6. ISBN 978-1-4673-9768-1.
Prasauskas T., Matulevičius J., Kliučininkas L., Krugly E., Valinčius V. [LEI], Martuzevičius D.. Filter media properties of mineral fibres produced by plasma spray In: Environmental Technology. Didžioji Britanija: Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 37, Iss. 11, p. 1315-1324. ISSN 0959-3330.
Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Kėželis R. [LEI]. Effect of torch power on the microstructure of plasma sprayed Al2O3 coatings In: Surface and interface analysis . Didžioji Britanija: John Wiley & Sons, Inc. , 2016, Vol. 48, Iss. 7, p. 552-555. ISSN 0142-2421.
Černauskas M., Marcinauskas L. [LEI], Zabels R.. Synthesis of nanostructured amorphous carbon-copper composite films by plasma-enhanced chemical vapour deposition In: Thin solid films. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 615, p. 195-201. ISSN 0040-6090.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. A cleaner production of synthesis gas from glycerol using thermal water steam plasma In: Journal of Cleaner Production. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 130, p. 187-194. ISSN 0959-6526.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: Comptes Rendus Chimie. Prancūzija, Paryžius: Elsevier, 2016, Vol. 19, p. 433-440. ISSN 1631-0748.

2015

Gimžauskaitė D. [LEI], Pranevičius L. L. [LEI]. Phase-structural transformations and elemental composition analysis in the TiOx films exposed in water vapour plasma In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 1-10. ISSN 1822-7554.
Astašauskas V., Grigaitienė V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI]. Experimental investigation of catalytic fibers produced by plasma spraying method In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 329-336. ISSN 1822-7554.
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Marcinauskas L. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI]. Formation of carbon composite coatings by plasma spraying In: Vacuum . Elsevier, 2015, Vol. 122, Part. B, p. 326-331. ISSN 0042-207X.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: The sixth international renewable energy congress. Sousse-Tunisia: Tunisas, 2015, p. 1-7..
Padgurskas J., Žunda A., Rukuiža R., Andriušis A., Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI]. Tribological performance of piezoelectric drive with rotor covered with YSZ and AL2O3 ceramic coatings In: Journal of friction and wear. Ner York: Springer, 2015, Vol. 36, No. 4, p. 355-362. ISSN 1068-3666.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Valinčius V. [LEI], Stravinskas G. [LEI], Milieška M. [LEI], Striūgas N. [LEI]. The investigation of solid slag obtained by neutralization of sewage sludge In: Journal of the Air & Waste Management Association. Philadelphia: Taylor&Francis, 2015, Vol. 65, Iss. 11, p. 1292-1296. ISSN 1096-2247.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI]. The investigation of neutralization process of gas-phase sewage sludge using thermal plasma method In: Journal of Electrostatics . 2015, Vol. 75, p. 99-103. ISSN 0304-3886.

2014

Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Levinskas R. [LEI], Brinkienė K. [LEI]. The employment of a high density plasma jet for the investigation of thermal protection materials In: Physica scripta. 2014, Vol. 2014, No. T161, Article ID: 014069, ISSN 0031-8949, eISSN 1402-4896.

2012

Grigaitienė V. [LEI], Striūgas N. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Improving syngas production from glycerol using plasma sprayed catalytic coatings In: Catalysis today. 2012, Vol. 196, No. 1, p. 75-80. ISSN 0920-5861.

2011

Grigaitienė V. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Water vapor plasma technology for biomass conversion to synthetic gas In: Catalysis today. 2011, Vol. 167, No. 1, p. 135-140. ISSN 0920-5861.

2010

Brinkienė K. [LEI], Kėželis R. [LEI], Mėčius V. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Nanostructured bioceramic coatings obtained by plasma spray technique In: European cells and materials. 2010, Vol. 20, No. 3, p. 289. ISSN 1473-2262.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Stiklo gamyba yra viena iš pirmaujančių Europos žemyno pramonės šakų, kuri kasmet pareikalauja itin didelių energijos resursų, tad yra atsakinga už reikšmingą šiltnamio efektą sukeliaDaugiau

Horizontas 2020

1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Interreg

1
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

2

Taršos kontrolė yra visų šalių tarptautinis prašymas ir strateginis Europos sąjungos tikslas. Tai atsispindi vis didėjančiame išmetamųjų teršalų normų suvaržyme, ypač Baltijos jūros rDaugiau

COST

1
COST actions logo

Plazmos – skysčio sistemos gali sukurti labai nesubalansuotą aplinką. Plazmos – skysčio sąveika yra puiki galimybė kurti naujas chemijos ir su ja susijusias technologijas. Šio projektDaugiau

2
COST actions logo

Įvairių medžiagų burbuliukų ir lašelių sąveika yra labai reikšminga medžiagų praktiniame panaudojime, kadangi sutinkama daugelyje pramoninių procesų bei kasdieniniame gyvenime. PramonDaugiau

3
COST actions logo

Pagrindinis COST veiklos tikslas yra utilizuoti biomasę ir generuoti sintetines dujas, kurios būtų panaudojamos kaip efektyvus kuras. Veiklos metu buvo skatinamas mokslininkų bendradaDaugiau

4
COST actions logo

Ši veikla susijusi su metalų oksidų dangų sintezės procesais ir jų paviršiaus bei vidinės struktūros cheminių/fizikinių savybių tyrimais. COST veikloje buvo sudarytos 4 darbo grupės, Daugiau

5
COST actions logo

Pagrindinis veiklos tikslas suteikti naujų mokslinių žinių apie fizikinius, cheminius ir mechaninius procesus vykstančius detalių dėvėjimosi metu bei plėtoti tyrimus tribologijos sritDaugiau

6
COST actions logo

Projektu siekiama padidinti žinias apie gamybos procesų poveikį aplinkai, siekiant sukurti ir įgyvendinti aplinką tausojančius procesus, sumažinti poveikį aplinkai ir priimti žiniomisDaugiau

7
COST actions logo

Projekto metu buvo tiriamas plazmos polimerizacijos procesas, atsižvelgiant į norimas fizines ir chemines gautų plazmos polimerų savybes, ypatingą dėmesį skiriant plazmos polimerų senDaugiau

EUREKA

1

Šiame Eureka projekte siūloma nauja plazminė technologija, rekonstruojant plazminius įrenginius ir realizuojant aukštos kokybės labai plono (iki 2 µm skersmens) mineralinio plaušo eksDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Plazmos sukeltų efektų tyrimas efektyviose energetinėse atliekų perdirbimo technologijose išgaunant vandenilį   Projekto ID (LMT): P-LUP-22-66 Projekto numeris LEI vidauDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

3

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinDaugiau

4

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekto „Plazminių ir aeroponikos technologijų taikymas augalų biomasės prieaugiui ir biologiškai aktyvių medžiagų išeigai didinti“ tikslas – padėti pagrindus naujai žemdirbystės tecDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti naują technologiją, apjungiant impulsinio elektrinio lauko (PEF) ir plazmos apdorojimą, siekiant veiksmingai išgauti vertingus junginius iš jūroDaugiau

3
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017 Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovauDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos kėlimas tarptautiniame užsienio mokslo renginyje susijusiame su tvariu atliekų tvarkymu ir švaresne energijos gamybaDaugiau

5
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau

6
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069“ fDaugiau

7
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau

8
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-71Daugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Vitas Valinčius vadovas (vyriaus. m. d.) 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt
Stasys Aikas frezuotojas 08-LK +37037401897
Mindaugas Aikas j. m. d. 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė v. m. d. 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Viktorija Grigaitienė vyr. m. d. 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
Žydrūnas Kavaliauskas v. m. d. 109-LK +37037401895 Zydrunas.Kavaliauskas@lei.lt
Romualdas Kėželis v. m. d. 108-LK +37037401894 Romualdas.Kezelis@lei.lt
Jūratė Kryžienė referentė 115-LK +37037401899 Jurate.Kryziene@lei.lt
Liutauras Marcinauskas vyriaus. m. d. 109-LK +37037401895 Liutauras.Marcinauskas@lei.lt
Mindaugas Milieška v. m. d. 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Vilma Snapkauskienė v. m. d. 113-LK +37037401898 Vilma.Snapkauskiene@lei.lt
Airingas Šuopys j. m. d. 112-LK +37037401901 Airingas.Suopys@lei.lt
Andrius Tamošiūnas vyriaus. m. d. 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Rolandas Uscila dokt. + j. m. d. 112-LK +37037401901 Rolandas.Uscila@lei.lt

Paslaugos

Dujų sudėties analizė: H2, CO, CO2, SO2, NOx, O2, CxHy koncentracijų nustatymas
Pratekantis dujų srautas 20-100 l/min; temperatūra iki 1700 oC; Galimybė matuoti dujų sudėtį ir temperatūrą nepertraukiamai iki 8 val. per parą; Naudojama NDIR (nedispersinė infraraudonųjų spindulių) technologija. Analizuojamų dujų ribos: CO – 0-100%, СO2 – 0 – 50%, CxHy – 0 – 30 000 ppm, SO2 – 0 – 5000 ppm, O2 – 0 – 25%, NO – 0 – 4000 ppm, NO2 – 0 – 1000 ppm. Nepertraukiamas vandenilio dujų koncentracijos ir temperatūros matavimas tiesiogiai. Vandenilio koncentracijos ribos 0 – 100% tūrio, temperatūros matavimas iki 1700 oC
Precizinis objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.
Precizinis (paklaida iki 0,31µm) bandinių, termoporų. lazerių ar kitų iki 3 kg masės objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis. Maksimalus judesio greitis 10 mm/s.
Vibracijų slopinimas atliekant precizinius matavimus
Slopinti be kokias mechanines vibracijas darbo metu.
Neorganinių ir organinių medžiagų sudėties analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru
Įvairių cheminių medžiagų sudėties nustatymas ir analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru 375-7500 cm-1
Optinis procesų tyrimas greitaeige kamera
Įvairių staiga vykstančių procesų filmavimas greitaiege optine kamera, rezultatų analizė.
Aukštatemperatūrinių medžiagų atsparumo bandymai
Įvairių bandomųjų medžiagų testavimas aukštos temperatūros (oro, azoto, vandenilio, argono, propano ir kt. dujų) sraute.
Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika
Įvairių dujų plazmą generuojančių įrenginių projektavimas ir gamyba, aukštos temperatūros dujų ir plazmos srautų charakteristikų nustatymas.
Įvairių medžiagų apdorojimas, lydymas, pluošto sudarymas plazmos, aukštos temperatūros dujų aplinkoje
Įvairių medžiagų modifikavimas, skaidymas, lydymas, dujinimas, pluoštinimas plazmos sraute.
Katalizinių ir tribologinių dangų sudarymas plazmos aplinkoje
Formuojamos dangos ant metalinių, keramikinių ir kt. substratų, naudojant klientui reikalingas medžiagas, dujas, palaikant reikiamą plazmos srauto temperatūrą, greitį ir kt. sąlygas